Aanpak overlast Paasbos: ‘Liever vandaag dan morgen!’

Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2020 dienden CDA en VVD een motie ‘Aanpak overlast Paasbos’ in. Deze motie en een verslag van de raadsvergadering over Paasbos vindt u in ons derde informatiebulletin. In de motie wordt het college verzocht op de kortst mogelijke termijn een plan van aanpak te ontwikkelen om de overlast in het gebied rond winkelcentrum Paasbos te bestrijden; mede omdat de herontwikkeling van Paasbos pas voor 2024 staat gepland.