Aanpassing regels urgentie woningzoekenden

De nieuwe urgentieregeling voor woningzoekenden in Nijkerk is meer in overeenstemming gebracht met de regels die in omliggende gemeenten gelden. De verklaring geeft recht op directe bemiddeling of voorrang bij reageren op een specifiek aanbod voor een periode van zes maanden. Dat betekent dat afgewogen wordt of iemand wel of niet in staat is om binnen zes maanden in de eigen woningbehoefte te voorzien. In enkele uitspraken heeft een rechter aangegeven de huidige regeling te streng te vinden als er minderjarige kinderen bij de aanvraag betrokken zijn. Voor huishoudens met minderjarige kinderen is nu ook urgentie mogelijk. De huidige verordening is de afgelopen tijd bij minderjarige kinderen al ruimhartig toegepast.

In de nieuwe woonvisie wordt inzichtelijk gemaakt wat nodig is om in de woonwensen van de reguliere woningzoekenden te voorzien. Eind dit jaar moet de visie gereed zijn. De uitvoering van de urgentieregeling blijkt lokaal.

Inwoners van de gemeente Nijkerk die een urgentieaanvraag willen aanvragen, kunnen dit in het stadhuis doen.

Bron: Stad Nijkerk van 7 augustus 2019
Auteur: Wijnand Kooijmans