Artikelen door

De HON nieuwsbrief van september 2020 is verschenen

Het derde nummer van de HON nieuwsbrief is verschenen. Hierin staat informatie over: • WSN en nieuwe huurders delen opbrengst van zonnepanelen • Nederlanders schatten dat 17% van de energie van de zon komt, terwijl dat nog niet één procent is • WSN opstalverzekering dekt zonnepanelen, maar niet (altijd) gevolgschade aan uw inboedel • Vacature […]

Jongeren terroriseren buurtbewoners Paasbos in Nijkerk: ‘Ik durf niet eens meer aangifte te doen’

Mishandeling, intimidatie, dealen en eieren tegen de ramen: overlastgevende jongeren vormen een ware plaag voor bewoners van de wijk Paasbos in Nijkerk. Zij voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. Maar er lijkt eindelijk verandering op komst. Op de parkeerplaats aan de zijkant van winkelcentrum Paasbos staat donderdagmiddag één blauwe auto geparkeerd met […]

Huurtoeslag aanvragen over 2019? Het kan nog!

Had je vorig jaar recht op huurtoeslag, maar heb je het toen niet aangevraagd? Je hebt nog tot 1 september 2020 om met terugwerkende kracht toeslag aan te vragen over 2019. Daarna ben je te laat. Om te bepalen of je toeslag kunt krijgen kijkt de Belastingdienst naar je jaarinkomen, vermogen, huurprijs, de samenstelling van […]

Informatiebulletin overlast Paasbos

Huurders van WSN woningen in de wijk Paasbos en andere bewoners hebben Huurdersorganisatie Nijkerk gemachtigd hen te vertegenwoordigen inzake de overlast die hangjongeren / jongvolwassenen veroorzaken, met name in de omgeving van het winkelcentrum. Met dit informatiebulletin willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die tot een oplossing moeten leiden. Het is onze […]

Open brief aan burgemeester Renkema inzake overlast wijk Paasbos

Bewoners van de Nijkerkse wijk Paasbos ondervinden al vele jaren overlast van hangjongeren en jongvolwassenen. Hoewel de gemeente in 2018 en 2019 stappen heeft gezet om de overlast in te perken, ervaren buurtbewoners nog steeds ernstige overlast. In een open brief vraagt Huurdersorganisatie Nijkerk burgemeester Renkema (verantwoordelijk voor integrale veiligheid en politie) om adequate maatregelen. […]

Huurdersorganisatie Nijkerk draagt nieuwe huurderscommissaris voor

Renze Krol is de nieuwe huurderscommissaris in de Raad van Commissarissen van Woningstichting Nijkerk (WSN). Daarmee is hij naast Anoushka Wajer de tweede huurderscommissaris. De raad houdt toezicht op het bestuur en de algemene zaken van WSN. Over deze functie zegt Wajer: “De term huurderscommissaris is verwarrend. De RvC telt vijf leden die zich inzetten […]

Ontwerpbestemmingsplan Spaanse Leger ligt ter inzage

In samenspraak met de gemeente Nijkerk werken De Bunte Vastgoed Oost en Lithos Bouw & Ontwikkeling een woningbouwplan uit voor het gebied het Spaanse Leger in Nijkerk. Het betreft het driehoekig gebied ingeklemd tussen Amersfoortseweg, Barneveldseweg en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle in Nijkerk. Het bouwplan voorziet in 325 woningen inclusief 15 hofjes. Hiervan zal minimaal 35% […]

De HON nieuwsbrief van juni 2020 is verschenen

Het tweede nummer van de HON nieuwsbrief is verschenen. Hierin staat informatie over: • de huurverhoging per 1 juli 2020 • de afrekening van servicekosten • een interview met Jaap van de Werfhorst, Manager Vastgoed bij WSN, over het onderhoud van huurwoningen • huurdersvraag over de Toekomst Ready Wonen-regeling met betrekking tot de hoogte van […]