Artikelen door

HON plaatst kanttekeningen bij Prestatieafspraken 2021 – 2022

Ieder jaar maken de gemeente Nijkerk, woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken over volkshuisvestelijke kwesties. Onderdeel van de prestatieafspraken zijn o.a. de sociale woningbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, wonen en zorg, verkoop en liberalisatie. Voor het eerst bestrijken de Prestatieafspraken een periode van twee jaar. Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) plaatst echter kanttekeningen bij de Prestatieafspraken zoals ze nu op […]

Huren in sociale sector bevroren

Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren van sociale huurwoningen dit jaar te bevriezen. In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent […]

Hoe hoger het energielabel, hoe hoger de huur

Vanaf 1 januari worden de energielabels voor woningen op een nieuwe manier berekend. Door de nieuwe rekenmethode kunnen woningen waar niets aan veranderd is, toch een ander label krijgen. Ongeveer de helft van de energielabels verandert. Het label kan hoger worden, maar ook lager. Hoge labels kunnen lager worden Vooral hogere energielabels (A- en B-labels) kunnen lager […]

Let op bericht over WOZ-waarde

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe ‘WOZ-beschikking’ van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk het bericht dan goed. De ‘maximaal toegestane huurprijs’ van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld. Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2021 […]

Denk mee over de toekomst van de gemeente Nijkerk!

De gemeente Nijkerk vraagt uw mening over de inrichting van onze omgeving. Dit is wat zij hierover meldt: Hoe zien onze stad, wijken en dorpen er in de toekomst uit? Dit beschrijven we in de Omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie maken we met elkaar. Denk samen met inwoners, bedrijven en organisaties na hoe onze gemeente de komende […]

Vierde informatiebulletin overlast Paasbos

Met het vierde informatiebulletin houden wij u op de hoogte over de voortgang van de overlastaanpak in de wijk Paasbos. De door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie om tot een oplossing van de overlast te komen, heeft nog niet tot resultaten geleid. Tot nu toe blijkt het een traag en moeizaam proces om zelfs maar ‘quick […]

Het december-nummer van de HON nieuwsbrief is uit

In het december 2020 nummer van onze nieuwsbrief vindt u informatie over het gesprek dat HON voorzitter Ron Weil heeft gehad met burgemeester Gerard Renkema over de overlast in de wijk Paasbos. Verder roepen wij u op de petitie tegen de wooncrisis te tekenen. WSN laat een donker achterpad verlichten ter verhoging van de veiligheid. U […]