Artikelen door Webredacteur

WSN reageert op HON onderzoeken onder huurders

Op 14 juli publiceerde Ely Hackmann van Nijkerk Nieuws een interview met Peter Toonen, directeur-bestuurder van Woningstichting Nijkerk. De heer Toonen werd gevraagd om een reactie op de uitslagen van onze steekproef onder 50 willekeurige huurders van oudere woningen én onze enquête 2021. De rapporten stuurden wij op 19 mei respectievelijk 29 juni naar WSN. […]

Zichtbare loden leiding voldoende voor huurverlaging

Huurders met loden leidingen in de woning hebben voortaan voldoende aan een foto van de leiding om huurverlaging via de Huurcommissie (*) af te dwingen. Dat blijkt uit nieuw beleid dat de Huurcommissie onlangs bekendmaakte. Ook wordt de norm waarbij er sprake is van een gebrek aan de woning verlaagd. Oude woningen Woningen van voor […]

HON publiceert eindrapport enquête onder 3.500 huurders

Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) heeft het eindrapport gepubliceerd van de grote online enquête onder 3.500 huurders van Woningstichting Nijkerk. In totaal hebben 783 huurders de vragenlijst beantwoord. Dit is ongeveer 22,3% van de huurders. Deze respons is relatief hoog. De meeste vragen in de enquête gingen over de vier speerpunten van HON: beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van […]

Huurdersorganisatie Nijkerk maakt uitslag steekproef bekend

Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) ontving meerdere klachten van huurders over de staat van onderhoud van oudere woningen. Door middel van een steekproef onder 50 willekeurige huurders wilde HON inzicht krijgen in de mate van achterstallig onderhoud. Dat gebeurde aan de hand van een vragenlijst van de Woonbond, die door de huurders zelf werd ingevuld.   De […]

Overlijdensbericht

Vandaag ontvingen wij het bericht dat ons zeer gewaardeerde bestuurslid Jenny Top is overleden. Ondanks haar ziekte bleef ze zich tot het laatst toe inzetten voor de huurders van Woningstichting Nijkerk. We hebben een loyaal en sterk teamlid verloren. We wensen haar man en kinderen veel sterkte. Huurdersorganisatie Nijkerk Ron Weil, Gerrit van Breda, Gjalt […]

HON verbaasd over uitstel maatregelen tegen overlast Paasbos

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni vroeg CDA raadslid Matthias Blankesteijn hoever het staat met het volledige pakket aan maatregelen tegen de overlast in de wijk Paasbos. Hij verwees naar de motie die CDA en VVD op 12 november 2020 indienden met daarin een oproep om op een zo kort mogelijke termijn maatregelen te treffen. […]

HON nieuwsbrief 6 – juni 2021

In het juni nummer van de HON nieuwsbrief wordt antwoord gegeven op de vraag: Gaat de huur omhoog na renovatie? En wanneer moeten huurders renovatie accepteren terwijl ze dat eigenlijk niet willen? Dat en meer kunt u lezen in dit nummer.

Zebrapad: komt ‘ie er of komt ‘ie er niet?

Bewoners van de seniorenwoningen in de wijk Paasbos moeten dagelijks het drukke kruispunt Gruttolaan-Hoefslag-Goudenregenlaan oversteken om naar het ontmoetingscentrum Paashuis en het winkelcentrum te komen. Een zebrapad op die locatie zou de veiligheid aanzienlijk verhogen. Bewoners vroegen Huurdersorganisatie Nijkerk om hulp bij het aanvragen van een zebrapad. Daarop nam HON contact op met de gemeente. […]

Enquête Huurdersorganisatie Nijkerk van start

Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) houdt een grote online enquête onder de 3.500 huurders van Woningstichting Nijkerk (WSN). Voorzitter Ron Weil vertelt waarom deze enquête zo belangrijk is. “Verschillende initiatieven om met huurders en woningzoekenden in contact te komen zijn door de Coronacrisis niet doorgegaan. Om onze achterban goed te kunnen vertegenwoordigen, moeten wij weten hoe zij […]

Informatiebulletin overlast Paasbos

In het informatiebulletin van 4 mei 2021 roept Huurdersorganisatie Nijkerk bewoners in de wijk Paasbos op gebruik te maken van het spreekuur in ontmoetingscentrum Paashuis aan de Goudenregenlaan. Van de kant van handhaving zijn wijkagent Femke en buitengewoon opsporingsambtenaar Patrick aanwezig. Bewoners kunnen gedurende 12 weken iedere donderdag tussen 11.00 – 12.00 uur in gesprek […]