Artikelen door Webredacteur

Enquête Huurdersorganisatie Nijkerk van start

Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) houdt een grote online enquête onder de 3.500 huurders van Woningstichting Nijkerk (WSN). Voorzitter Ron Weil vertelt waarom deze enquête zo belangrijk is. “Verschillende initiatieven om met huurders en woningzoekenden in contact te komen zijn door de Coronacrisis niet doorgegaan. Om onze achterban goed te kunnen vertegenwoordigen, moeten wij weten hoe zij […]

Informatiebulletin overlast Paasbos

In het informatiebulletin van 4 mei 2021 roept Huurdersorganisatie Nijkerk bewoners in de wijk Paasbos op gebruik te maken van het spreekuur in ontmoetingscentrum Paashuis aan de Goudenregenlaan. Van de kant van handhaving zijn wijkagent Femke en buitengewoon opsporingsambtenaar Patrick aanwezig. Bewoners kunnen gedurende 12 weken iedere donderdag tussen 11.00 – 12.00 uur in gesprek […]

WSN zet een huurderspanel op

Het Huurderspanel bestaat uit een groep huurders die af en toe door WSN om haar mening wordt gevraagd over onderwerpen die voor huurders van belang zijn en die kunnen bijdragen aan plezierig, goed en veilig wonen. Denk bijvoorbeeld aan plannen om een wijk, buurt of complex te verbeteren, nieuwe producten en services van WSN, de […]

Vragenlijst over het onderhoud van uw huurwoning

Begin april bellen wij aan bij 50 willekeurige huurders van oudere WSN woningen met het verzoek een vragenlijst in te vullen over het onderhoud van de woning. Een week later halen we de ingevulde vragenlijsten weer op. Het doel van deze onafhankelijke steekproef is om inzicht te krijgen in de staat van oudere woningen. Zijn huurders […]

Nieuwsbrief maart 2021 nummer is uit

In het maart 2021 nummer van onze nieuwsbrief vindt u artikelen over het bevriezen van de huren; de rol van de huurder en verhuurder bij schimmel en vocht in uw woning; hoe hoger het energielabel hoe hoger de huur; herinrichting van de wijk Rensselaer; politiek café; huurdersvragen; APK-keuring voor huurwoningen en gemeente stimuleert initiatieven voor […]

HON plaatst kanttekeningen bij Prestatieafspraken 2021 – 2022

Ieder jaar maken de gemeente Nijkerk, woningcorporaties en huurdersorganisaties afspraken over volkshuisvestelijke kwesties. Onderdeel van de prestatieafspraken zijn o.a. de sociale woningbouw, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, wonen en zorg, verkoop en liberalisatie. Voor het eerst bestrijken de Prestatieafspraken een periode van twee jaar. Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) plaatst echter kanttekeningen bij de Prestatieafspraken zoals ze nu op […]

Huren in sociale sector bevroren

Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren van sociale huurwoningen dit jaar te bevriezen. In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent […]

Hoe hoger het energielabel, hoe hoger de huur

Vanaf 1 januari worden de energielabels voor woningen op een nieuwe manier berekend. Door de nieuwe rekenmethode kunnen woningen waar niets aan veranderd is, toch een ander label krijgen. Ongeveer de helft van de energielabels verandert. Het label kan hoger worden, maar ook lager. Hoge labels kunnen lager worden Vooral hogere energielabels (A- en B-labels) kunnen lager […]

Let op bericht over WOZ-waarde

Huurders ontvangen binnenkort een nieuwe ‘WOZ-beschikking’ van de gemeente. Huurt u een sociale huurwoning? Bekijk het bericht dan goed. De ‘maximaal toegestane huurprijs’ van uw woning hangt mede af van de WOZ-waarde die wordt vermeld. Gemeenten stellen de WOZ-waarde van woningen ieder jaar opnieuw vast. De meeste huurders ontvangen in de eerste maanden van 2021 […]