‘Bouw meer huizen met middenhuur in FoodValley’

Regiogemeenten als Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel moeten zorgen voor meer woningen met een huurprijs tussen de 700 en 900 euro. Er worden te weinig van deze middenhuurwoningen gebouwd, terwijl er juist veel vraag is. Om het tekort op te heffen, moet in de toekomst minimaal tien tot vijftien procent van de nieuwbouw bestaan uit middenhuurwoningen. Dat schrijft de RegioFoodvalley in een advies aan de acht aangesloten gemeenten. Het samenwerkingsverband heeft onderzoek laten doen waaruit blijkt dat er grote behoefte is aan extra woningen met een huurprijs tussen de 700 en 900 euro.

Duidelijke afspraken

De RegioFoodvalley adviseert gemeenten duidelijke afspraken te maken met investeerders en ontwikkelaars om de extra middenhuurwoningen voor elkaar te krijgen. Daarbij moet worden voorkomen dat investeerders de woningen binnen een paar jaar weer doorverkopen voor veel meer geld of opeens de huur flink verhogen.

,,Voor elke regiogemeente bevat het advies mooie aanknopingspunten voor het nemen van maatregelen om voldoende goede woningen te hebben en te houden”, zegt Harke Dijksterhuis, wethouder Wonen van Nijkerk.

Door de enorme behoefte aan woningen in steden als Amsterdam, Utrecht en Amersfoort is Gelderland een belangrijk overloopgebied geworden voor woningzoekenden uit het Westen, constateerden de provincie en het Rijk eind vorig jaar al. Deze nieuwe groep op de lokale woningmarkt aast onder meer op middenhuurwoningen, waardoor het aanbod steeds kleiner wordt. Het tekort aan middenhuurwoningen verschilt momenteel sterk per gemeente.

Om ervoor te zorgen dat de juiste mensen gaan wonen in de schaarse middenhuurwoningen pleit de Regio Foodvalley voor een zogeheten doelgroepenverordening. In zo’n verordening staan onder meer de maximale huur bij de start, de maximale huurprijs en de minimale periode dat woningen middenhuurwoningen moeten blijven.

Kantoren

De Regio Foodvalley wil ook dat de regiogemeenten het aanbod van kantoren beter laten aansluiten op de vraag. Op dit moment is er veel leegstand van kantoren. Tegelijkertijd worden er te weinig kantoren gebouwd die voldoen aan de moderne eisen die bedrijven daaraan stellen. In de nieuwe Kantorenvisie staat dat er een diverser kantorenaanbod moet komen.

Bron: AD Amersfoortse Courant 4 november 2019

Foto: Jan Willem Huurneman