Bouw van duizenden huizen in Nijkerk ongewis na stikstofarrest

Nijkerk moet het grootste deel van haar nieuwbouwplannen opnieuw tegen het licht houden vanwege de ligging nabij de Veluwe. Ze moet eerst aantonen dat deze plannen niet leiden tot een toename van de stikstofneerslag in de natuur.

De ambities van Nijkerk op het gebied van woningbouw zijn fors. In de Woningbouwprogrammering tot 2028 heeft de gemeente 3.117 nieuwe woningen opgenomen. Daarvan kunnen er nu nog maar 261 definitief worden gebouwd, waaronder Woonpark Hoevelaken. Voor de overige 2.856 woningen is nog geen groen licht vanwege een uitspraak van de Raad van State.

Op 29 mei oordeelde deze hoogste bestuursrechter dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurwetgeving. De gemeente Nijkerk maakte bij het verlenen van bouwvergunningen gebruik van de uitzonderingsbepaling PAS, waardoor stikstofproducerende huizenbouw toch door kon gaan. Dat is nu verboden en dat kan grote gevolgen hebben voor geplande en toekomstige bouwprojecten.

Alle bouwprojecten die nog niet onherroepelijk zijn, moeten opnieuw worden beoordeeld op de schadelijke stikstofuitstoot en –neerslag. Voor de gemeente Nijkerk is de Veluwe maatgevend. Dat ligt op circa 10 kilometer van de gemeentegrens.

Emissierechten

In veel gevallen moeten bouwprojecten opnieuw tegen het licht worden gehouden om ze qua uitstoot op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Nijkerk kan elders emissierechten kopen om bouwprojecten toch door te laten gaan. Een andere mogelijkheid is om de stikstofuitstoot opnieuw te berekenen. Bij eerdere berekeningen werd er vaak uitgegaan van het slechtst denkbare scenario. Een ‘reëlere inschatting’ kan het dan toch mogelijk maken vergunningen af te geven.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten: ,,Op dit moment wordt in samenspraak met onder andere Omgevingsdienst De Vallei, Provincie Gelderland en initiatiefnemers van bouwplannen inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor projecten in de gemeente Nijkerk.’’

Grotere bouwprojecten in Nijkerk zijn Doornsteeg met 1.200 woningen waarvan een deel al is gerealiseerd, de Havenkom met 260 woningen en het Spaanse Leger met 250 woningen. In Hoevelaken zijn 160 woningen gepland op het Euretco-terrein en 450 in Middelaar-Oost.

Bron: AD Amersfoortse Courant 5 september 2019

Foto: Jan Willem Huurneman (Doornsteeg in aanbouw)