De woningmarkt is een politiek verhaal geworden

De termijn voor Klaas Schaak en Klaas Hoekstra zit erop bij Huurdersorganisatie Nijkerk (HON). Na vier jaar zwaaien zij af. HON is een onafhankelijke stichting die opkomt voor de belangen van huurders en woningzoekenden in de gemeente Nijkerk. De grootste verhuurder daar is Woningstichting Nijkerk (WSN) met 3.500 woningen.

Klaas Schaak trad in 2015 toe tot het bestuur van HON in de functie van secretaris. Samen met voormalig voorzitter René Hecker begeleidde hij de overgang van vereniging naar stichting. Als stichting kan HON de belangen van álle huurders in de gemeente Nijkerk behartigen en niet alleen van de leden van de vereniging. Schaak maakt zich zorgen over de desinteresse van jongere huurders voor het werk van HON. Hij zegt: ” Er zijn allerlei begrijpelijke redenen voor op te noemen, maar toch… Een stichting als HON wil alle huurders vertegenwoordigen en in dat kader is het jammer dat de belangstelling voor het werk van HON voornamelijk van oudere huurders komt. Daarom nogmaals een oproep aan de groep jongere huurders om mee te doen en zodoende ook hun stem te laten horen in het o zo belangrijke werk van een huurdersorganisatie.”

Eén van de projecten waar HON van meet af aan bij betrokken was, is de sloop en herbouw van de seniorenwoningen in de wijk Paasbos. Schaak: “We zijn van start gegaan met een klankbordgroep, die uit diverse bewoners van de seniorenwoningen bestond. Deze groep opereerde uiteindelijk helemaal zelfstandig en volgde het proces van sloop en nieuwbouw op een kritische en opbouwende wijze. Opgemerkt mag worden dat medewerkers van WSN goed naar hen luisterden en dankbaar gebruik maakten van hun inbreng. Met WSN hebben we een goede band; ze nemen ons serieus en stellen zich open op.”

Over zijn vele contacten zegt Schaak: “Ik ben vaak naar de gemeente gegaan, o.a. om prestatieafspraken te maken over het aantal en type te bouwen woningen. De woningmarkt is een politiek verhaal geworden. Neem nu de verhuurdersheffing. Het overgrote deel van de mensen met een laag inkomen woont in een sociale huurwoning van WSN. Deze mensen betalen 12 maanden huur aan WSN, maar WSN moet hiervan maar liefst 4 maanden huur aan belastingen en heffingen afdragen aan de Haagse schatkist. Dat geld kan WSN dus niet meer inzetten voor verduurzaming, nieuwbouw of het laag houden van de huren. Stel je voor dat je die 4 maanden als korting op je huur zou kunnen krijgen. Plus dat door al dat belastinggeld WSN 30 woningen minder kan bouwen. Huurders zouden zich daarvan meer bewust moeten worden. Voor de minder draagkrachtigen onder ons wordt het heel moeilijk om een woning te huren. Wat mij betreft mag de Woonbond (een landelijke belangenvereniging voor huurders) wat agressiever reageren. Het ziet er momenteel niet zo florissant uit voor huurders, maar ik heb vertrouwen in het gezonde verstand. Dat zal uiteindelijk zegevieren.”

Ook Klaas Hoekstra is in 2015 toegetreden tot het bestuur van HON als algemeen bestuurslid en energiecoach. Hij heeft veel zien veranderen op de woningmarkt. Hoekstra vertelt: “Ik heb mooie initiatieven zien ontstaan. Om doorstroming te bevorderen, is het plan Toekomst Ready Wonen geïntroduceerd. Zestigplussers van eengezinswoningen kunnen tegen gunstige condities verhuizen naar een kleinere woning. Zij krijgen voorrang op andere woningzoekenden en behouden hun huidige huurprijs bij verhuizing als die lager is dan de nieuwe huurprijs. Ik vind dat zó mooi. Niet alleen kunnen ouderen doorstromen naar een levensloopbestendig huis; door hun verhuizing komt hun huurwoning weer beschikbaar voor gezinnen. Ik ben in hart en nieren een zorgend persoon. Als ik bij het uitlaten van mijn hond Bobby langs huizen loop waar veel ouderen wonen, zie ik dat de tuintjes niet goed worden onderhouden. Wonen is zo’n belangrijk deel van je leven. Als je kunt doorstromen naar een woning waar je de rest van je leven kan blijven, geeft dat een stukje rust. Je komt niet ergens terecht waar je je niet thuis voelt.

“Een ander initiatief zijn de 28 opstapwoningen (tiny houses) aan de Spoorkamp. Die bieden voor de duur van twee tot vijf jaar onderdak aan spoedzoekers, statushouders en starters. Ik vraag me wél af hoe het verder moet als de huurperiode voorbij is en de bewoner geen nieuwe woonruimte heeft gevonden.”

“De samenwerking met WSN is altijd goed geweest. De medewerkers zijn hartelijk en de betrokkenheid is groot. WSN moet nog even wennen aan de nieuwe stijl van werken bij HON, maar hoewel we verschillende invalshoeken hebben, staat het gemeenschappelijke belang voorop: dat iedereen prettig kan wonen in een betaalbaar en duurzaam huis.”

Richard Vennis volgt Klaas Hoekstra op als algemeen bestuurslid en energiecoach. HON zoekt nog naar kandidaten voor de functie van bestuurssecretaris.

HON is bereikbaar op 06-47082200, info@huurdersnijkerk.nl, website huurdersnijkerk.nl. Huurders en woningzoekenden kunnen ook berichten posten op de facebookgroep Huurdersorganisatie Nijkerk (HON).