Enquête Huurdersorganisatie Nijkerk van start

Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) houdt een grote online enquête onder de 3.500 huurders van Woningstichting Nijkerk (WSN).

Voorzitter Ron Weil vertelt waarom deze enquête zo belangrijk is. “Verschillende initiatieven om met huurders en woningzoekenden in contact te komen zijn door de Coronacrisis niet doorgegaan. Om onze achterban goed te kunnen vertegenwoordigen, moeten wij weten hoe zij over bepaalde zaken denkt. De uitkomst van de enquête gebruiken wij in ons overleg met de gemeente, WSN en andere stakeholders.”

In de enquête worden huurders gevraagd naar hun mening over de betaalbaarheid en duurzaamheid van hun huurwoning én de leefbaarheid van de buurt. De vragenlijst is te vinden op  http://woonbondonderzoek.nl/hon  en kan tot 24 mei worden ingevuld. De Woonbond stelt het eindrapport op. HON zal het rapport publiceren op haar website www.huurdersnijkerk.nl.

De vorige enquête was in 2018. Daaraan deden maar liefst 545 bewoners mee. De enquête bevatte algemene vragen. Dit keer heeft HON ervoor gekozen om meer gerichte vragen te stellen. Weil: “Een starter op de woonmarkt heeft andere behoeften en wensen dan een gezin of een 60-plusser. Met de huidige vragenlijst kunnen we dwarsverbanden leggen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Met de uitslag kunnen we bepalen of wij op koers zitten óf dat we die moeten bijstellen. Als uit het eindrapport bijvoorbeeld naar voren zou komen dat er meer gedaan zou moeten worden op het gebied van veiligheid, dan gaan we in gesprek met de verantwoordelijke partij. Dit is dé kans voor huurders om van zich te laten horen.”

Vragen over de enquête kunnen worden gesteld aan HON bestuurslid Gerrit van Breda, 06 – 4708 2200.