HON nieuwsbrief 3 – september 2020

Het derde nummer van de HON nieuwsbrief is verschenen. Hierin staat informatie over:

• WSN en nieuwe huurders delen opbrengst van zonnepanelen
• Nederlanders schatten dat 17% van de energie van de zon komt, terwijl dat nog niet één procent is
• WSN opstalverzekering dekt zonnepanelen, maar niet (altijd) gevolgschade aan uw inboedel
• Vacature bestuurssecretaris
• Huurdersvraag over beëindiging huurovereenkomst
• Politiek café

De nieuwsbrief verschijnt in digitale en gedrukte vorm. Klik hier voor de digitale vorm. De gedrukte nieuwsbrief wordt deze maand naar alle huurders van WSN gestuurd.