HON stelt vragen over het onderhoud van de openbare ruimte

Rien Loman is Adviseur Openbare Ruimte bij de gemeente Nijkerk. Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) had hem gevraagd om op haar jaarvergadering te spreken over de vraag: Wat doet de gemeente aan onderhoud van de openbare ruimte en wat kunnen inwoners doen? Vanwege de coronacrisis ging deze vergadering niet door. HON interviewde Loman alsnog telefonisch over dit onderwerp. Via de HON facebookgroep konden huurders en woningzoekenden vragen stellen.

 

Wat doet de gemeente?

Rien Loman legt uit hoe het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Nijkerk is geregeld. “Hierbij zijn vier teams betrokken. Voor de inwoners is het team Dagelijks Beheer het meest zichtbaar. Dit team is verantwoordelijk voor meldingen van inwoners, het legen van prullen- en hondenpoepbakken, het repareren van speeltoestellen, het veegwerk en nog veel meer. De medewerkers houden tevens een oogje in het zeil.

De werkzaamheden worden voor 70% uitbesteed aan aannemers, de rest wordt door Dagelijks Beheer gedaan. Zo worden de lichtmasten onderhouden door aannemer Van Gelder. Het groenonderhoud wordt verzorgd door Florijn en Sight. Zij doen het bulkwerk zoals het maaien van gazons, kanten steken en onkruidbestrijding. De gemeente heeft met hen afgesproken dat zij een basiskwaliteit leveren. Vaste plantenborders en de begraafplaatsen worden op een hoger niveau onderhouden.

Eén keer in de drie jaar worden de bomen geïnspecteerd op veiligheid. Na de zomervakantie zijn de bomen in de omgeving Schulpkamp, Corlaer, binnenstad en Bruins Slot aan de beurt.

De bestrijding van de eikenprocessierups valt onder Operationeel Beheer. Loman: “We hebben alle preventieve acties voor dit jaar achter de rug. Nu komt de tijd dat de rupsen zich gaan verplaatsen en nesten gaan vormen. Zodra wij een melding van een haard krijgen, laten wij die binnen 2 à 3 weken wegzuigen. We onderzoeken momenteel of biologische bestrijding een optie is. Daarvoor hebben we een proefgebied in de buurt van de Palestinaweg aangewezen.”

 

Wat kunnen inwoners doen?

“In onze gemeente zijn zwerfvuilbrigades actief. Ruim 100 vrijwilligers hebben zich hier al bij aangesloten. Burgers kunnen helpen door sowieso geen afval op straat te gooien en door hun afval netjes in de boven- en ondergrondse containers te stoppen. Doen ze dat niet, dan gaan vogels ermee aan de gang of de wind krijgt er vat op waardoor het vuil zich verspreidt over de omgeving.”

Inwoners zouden kunnen helpen bij het verwijderen van onkruid in plantvakken en op de verharding. In droge tijden kunnen ze water geven aan jonge planten. Dit behoort tot de taken van Dagelijks Beheer, maar iedere hulp is meegenomen.

“Wat de inwoners ook zouden kunnen doen, is meer bloeiende planten en heggen in hun tuin planten. Dat helpt niet alleen om de biodiversiteit te vergroten, maar ook om de temperatuur naar beneden te krijgen. In de zomer kan de temperatuur zelfs tot zeven graden dalen door de aanwezigheid van bomen en struiken in de tuin. Ook vogels, bijen en vlinders zijn daarmee geholpen. Veel mensen plaatsen mezenkasten. Maar als er geen heggen en struiken in de nabijheid van zo’n kast zijn, zitten er ook geen rupsen. Geen rupsen, geen voer voor de mezen. Inwoners met alleen een balkon kunnen helpen door plantenbakken of insectenhotelletjes te plaatsen. Op dit moment gaat een filmpje viral van iemand die een zeldzame Oehoe met jongen in zijn plantenbak voor het raam heeft. Prachtig toch?”

Inwoners die een idee hebben om ook iets te doen voor de openbare ruimte, kunnen naar 14033 bellen. Een participatiemedewerker van de gemeente neemt dan contact op om te bespreken of het een haalbaar idee is.

Bewoners van huurwoningen van WSN hebben zich verenigd in Huurdersorganisatie Nijkerk. HON is bereikbaar op 06 – 4708 2200, info@huurdersnijkerk.nl, www.huurdersnijkerk.nl en facebook Huurdersorganisatie Nijkerk (HON).