HON verbaasd over uitstel maatregelen tegen overlast Paasbos

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni vroeg CDA raadslid Matthias Blankesteijn hoever het staat met het volledige pakket aan maatregelen tegen de overlast in de wijk Paasbos. Hij verwees naar de motie die CDA en VVD op 12 november 2020 indienden met daarin een oproep om op een zo kort mogelijke termijn maatregelen te treffen. Deze motie werd door alle politieke partijen unaniem aangenomen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder burgemeester Renkema somde stappen op die al zijn gezet zoals aanpassing van de verlichting, het instellen van een spreekuur door handhaving en politie, het opvoeren van toezicht en het lachgasverbod.

Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) maakt zich zorgen over de leefbaarheid van de wijk voor de huurders en andere bewoners. De organisatie stuurde al op 20 juli 2020 een open brief naar Renkema met een dringend appel om de overlast in Paasbos aan te pakken. Bestuurslid Gerrit van Breda – die 40 jaar in deze wijk heeft gewoond – zegt daarover: “Die brief is nu bijna een jaar geleden verzonden. Er zijn enkele ‘quick wins’ gerealiseerd, maar structurele preventieve maatregelen zijn er nog steeds niet.”

Het lachgasverbod heeft niet tot resultaten geleid. De politie moet gebruikers op heterdaad betrappen om te kunnen optreden. “Dat is haast onmogelijk vanwege de onderbezetting bij de politie” gaat Van Breda verder. “Het gevolg is dat er nog steeds wordt gebruikt met alle overlastgevolgen van dien. Hoe we dat weten? Elke morgen liggen er weer lachgasballonnen en -patronen rond het winkelcentrum.”

“Ook vragen wij ons af of het toezicht in voldoende mate is opgevoerd. Er zijn acht wijkagenten op 43.000 inwoners. Die kunnen niet 24 uur per dag worden ingezet. BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) werken tot 24.00 uur. Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de politie. De overlast vindt vooral in de nachtelijke uren plaats. Een welhaast onmogelijke taak voor de politie. Vóór de reorganisatie bij de politie beschikte onze gemeente over 48 agenten.”

“Over het spreekuur in het Paashuis kan ik melden dat de bewoners teleurgesteld zijn. Zij voelden zich door de wijkagent en BOA niet serieus genomen en kregen niet te horen wat er aan de klachten zou worden gedaan. Omwonenden informeerden ons dat zij op deze manier niet meer naar het spreekuur zullen gaan. Zij voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. Probleem is dat mensen overlast X bij de gemeente moeten melden, overlast Y bij de politie en overlast Z bij meldpunt JOS (Jongeren Op Straat) of Jeugd- en Jongerenwerk. Deze partijen zitten weliswaar in één app-groep, maar er gaat nogal wat mis in de communicatie. Eén centraal meldpunt zou dit kunnen oplossen.”

Renkema wil het volledige pakket maatregelen in september, uiterlijk oktober aan de gemeenteraad aanbieden. Blankesteijn pleitte ervoor om dit naar voren te halen, omdat de overlast vooral in de warme zomermaanden het meest wordt ervaren. Van Breda: “We weten dat de burgemeester snel kan reageren als de noodzaak daar is. Waarom doet hij dat niet in Paasbos?”

“Wat ons ook zorgen baart, is dat we weer oude geluiden horen. Er zijn geen meldingen bij de gemeente binnen gekomen over overlast, dus het zal wel rustig zijn geweest. Nee, het was niet rustig maar bewoners zijn het zat om melding te doen als er niets mee gebeurt. Waarom HON het wel hoort? Omdat omwonenden zien dat wij blijven ageren tegen de misstanden. Keer op keer.”