HON: water, energie en wonen gegarandeerd tijdens coronacrisis

De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met de drinkwatersector, energieleveranciers en woningcorporaties om huishoudens die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis, niet af te sluiten of het huis uit te zetten. Voorzitter van Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) Ron Weil vertelt hier meer over.

Weil: “Naar aanleiding van kamervragen heeft de minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven gemeld dat er tijdens deze crisis geen afsluitingen van water en energie wegens betalingsachterstanden uitgevoerd zullen worden. Huishoudens die eerder afgesloten zijn, worden weer aangesloten omdat het belangrijk is dat zij het nieuws en de richtlijnen van de overheid over de coronamaatregelen moeten kunnen volgen. Alleen in gevallen van fraude of misbruik kan afgesloten worden. Bij betalingsproblemen worden individuele afspraken gemaakt, bijvoorbeeld door de incassodatum of het maandbedrag aan te passen of een betalingsregeling te treffen.”

De minister heeft met de Woonbond (belangenvereniging voor huurders) en andere instanties afgesproken dat er geen huisuitzettingen plaats zullen vinden als gevolg van het coronavirus tijdens de crisisperiode. Woningcorporaties zullen alles op alles zetten om maatwerkoplossingen te bieden.

Saskia Waciuri, manager Wonen bij Woningstichting Nijkerk (WSN) laat weten: “Wij hebben alle huurders die hun huur nog niet hebben betaald geïnformeerd dat zij contact met ons op moeten nemen als zij met financiële problemen kampen. Deze informatie staat ook op onze website www.wsn.nl. Wanneer huurders door de coronacrisis echt niet in staat zijn te betalen, zoeken wij naar oplossingen. Wij verwijzen o.a. naar de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het rijk en de gemeente. Daarnaast bieden wij maatwerk omdat iedere situatie weer anders is. We ontvangen nu af toe telefoontjes hierover. Vooralsnog zijn het geen tientallen maar we houden een vinger aan de pols.”

Ook HON houdt een vinger aan de pols. Weil: “Komen huurders er onverhoopt met WSN niet uit, dan proberen wij te bemiddelen.”

Bewoners van huurwoningen van WSN hebben zich verenigd in Huurdersorganisatie Nijkerk (HON). Deze stichting is bereikbaar op 06 – 4708 2200, info@huurdersnijkerk.nl, www.huurdersnijkerk.nl en facebook Huurdersorganisatie Nijkerk (HON).