Huizen in Nijkerk worden onbetaalbaar

Huizen in Nijkerk, maar meer nog in Hoevelaken en Nijkerkerveen worden voor eigen inwoners onbetaalbaar door de druk van Amersfoort en de Randstad. Vooral rij- en hoekwoningen zijn in trek, omdat die in Amersfoort en andere steden lastig te vinden zijn.

Dat staat in een analyse van het adviesbureau Companen over zijn woningonderzoek in Nijkerk. Met dit materiaal aan de hand bereidt de politiek in Nijkerk zich voor op een nieuwe Woonvisie, die in december in concept klaar moet zijn. In september beginnen de debatten al..
Ook makelaars hebben in een bijeenkomst met wethouder Harke Dijksterhuis en ambtenaren over de Woonvisie al laten weten: er is steeds meer vraag vanuit de Randstad naar een woning in de gemeente Nijkerk. ,,Deze mensen zijn bereid meer voor een woning te betalen. Dit gaat ten koste van de Nijkerkse bewoners. Dat is marktwerking, dat houdt je niet tegen”, zo wordt als samenvatting geciteerd in het gespreksverslag.

‘Gekkenwerk’
Vooral in Nijkerkerveen is het ‘gekkenwerk’. Bestaande en nieuwe huizen die te koop zijn, worden meteen verkocht aan mensen uit Amersfoort. Die vinden het dorp aantrekkelijk omdat het treinstation Vathorst dichtbij ligt. Gevolg voor Nijkerkse starters is dat ze ‘moeilijk’ aan een woning kunnen komen door de hoge prijzen. En als ze in de vrije sector willen huren, zijn de prijzen zo hoog, tot 1000 euro, dat ze minder snel vermogen opbouwen om later te kunnen kopen. Rijtjeshuizen in Nijkerkerveen zijn momenteel te koop tussen de 250.000 en 350.000 euro.

In tien jaar tijd tot 2016 zijn van de nieuwe ruim 1000 vestigers in Nijkerkerveen maar liefst 37 procent afkomstig uit Amersfoort en Leusden. Voor Hoevelaken gaat het om bijna 3500 vestigers van wie 36 procent uit Amersfoort, in Nijkerk om 8060 vestigers van wie 19 procent Amersfoorters.

Huurwoning
Daartegenover staat wel dat de meeste van de 7840 vertrekkers ook naar Amersfoort zijn gegaan: 29 procent van de verhuizende Hoevelakers en 23 van de Nijkerkerveners. Per aangeboden huurwoning in Nijkerk was in 2018 het gemiddeld aantal reacties uit Amersfoort maar liefst 182 (uit Soest zelfs 226), tegenover 140 uit Nijkerk zelf.

Nijkerk wil in het najaar de vraag beantwoorden wat ze wil bouwen en hoeveel. Op basis van de huidige trends zou Nijkerk met 1750 tot 2140 woningen moeten groeien. Op 1 januari had Nijkerk 42.300 inwoners, een toename van 3200 inwoners in tien jaar tijd. In het jaar 2029 zou Nijkerk dan op 45.000 inwoners kunnen uitkomen. Het is volgens het bureau Companen nog niet helemaal duidelijk hoe lang de overloop vanuit Amersfoort uitkomt.
Als de trend wordt gevolgd, betekent dat Nijkerk rond de 200 woningen per jaar moet bouwen. Momenteel ligt dat tempo, mede door nieuwbouwwijk Doornsteeg, op 250 tot 300 woningen.

Gespreide groei
Welke kant het opgaat, moet dus nog blijken. Maar uit de eerste consultaties die zijn gedaan met politici en experts valt op te maken dat grote uitbreidingslocaties niet verwacht mogen worden. Gespreide groei, op kleine locaties van 25 tot 100 of 200 woningen, lijkt meer in de rede te liggen. Ook zijn zelfs kleine clusters op boerenerven genoemd. Hoogbouw kan wel een interessant politiek discussiepunt worden.
Nijkerk is nu bezig vier ambities te formuleren voor de Woonvisie. Daarin staat onder meer dat er nog 400 sociale woningen nodig zijn.

Bron: AD Amersfoortse Courant 9 augustus 2019
Auteur: Piet van Dijk
Fotograaf: onbekend