Huren in sociale sector bevroren

Vandaag maakte minister Ollongren bekend de huren van sociale huurwoningen dit jaar te bevriezen.

In 2019 becijferde het NIBUD al dat de helft van de huurders het financieel moeilijk heeft. Onder drie kabinetten Rutte stegen de woonlasten fors en bleven de inkomens achter. De Woonbond bracht eerder al eens naar buiten dat huurprijzen met 35 procent zijn gestegen onder de kabinetten Rutte.

De huurbevriezing maakt het voor woningcorporaties lastig om te investeren in nieuwbouw en verduurzaming. Om dit probleem op te lossen wordt gekeken naar de mogelijkheid om de verhuurdersheffing te korten of volledig af te schaffen. Er moeten veel sociale huurwoningen worden bijgebouwd, maar de verhuurdersheffing staat dit in de weg. De heffing die in 2013 is ingevoerd heeft corporaties en daarmee hun huurders inmiddels al meer dan 10 miljard euro gekost.