Huurdersorganisatie Nijkerk draagt nieuwe huurderscommissaris voor

Renze Krol is de nieuwe huurderscommissaris in de Raad van Commissarissen van Woningstichting Nijkerk (WSN). Daarmee is hij naast Anoushka Wajer de tweede huurderscommissaris. De raad houdt toezicht op het bestuur en de algemene zaken van WSN.

Over deze functie zegt Wajer: “De term huurderscommissaris is verwarrend. De RvC telt vijf leden die zich inzetten voor alle stakeholders. Daar horen ook de huidige en toekomstige huurders bij. Renze en ik zijn voorgedragen door Huurdersorganisatie Nijkerk (HON), maar we zijn gewone commissarissen. Wij zijn wel degenen die namens de RvC contact onderhouden met HON.” Iedere commissaris heeft een specifiek aandachtsgebied. Krol richt zich met name op vastgoed en daarmee ook de beschikbaarheid van huurwoningen en Wajer houdt zich vooral bezig met het maatschappelijke en sociale domein.

Over de woonmarkt zegt Krol: “Er zijn tal van uitdagingen. De bouwkosten zijn gestegen; jongvolwassenen komen nauwelijks aan een woning; ouderen moeten langer zelfstandig thuis wonen waardoor de druk op de ambulante zorg toeneemt; de grond is schaars en deels in handen van projectontwikkelaars. Vaak zijn er al vijf jaar geleden afspraken gemaakt over het gebruik van de grond. Mogen er huizen op worden gebouwd of heeft het een andere bestemming? De overheid moet betrouwbaar zijn en kan daarom niet afwijken van destijds gemaakte afspraken.”

In maart presenteerde het college haar Woonvisie 2020+ aan de gemeenteraad. Hierin zijn o.a. nieuwbouwplannen voor de komende jaren opgenomen. HON eiste o.a. dat er meer sociale nieuwbouwwoningen in het voorstel zouden worden opgenomen. Op 25 juni besprak de gemeenteraad de aangepaste Woonvisie 2020+. Gevraagd naar de mening van de huurderscommissarissen over HON antwoordt Wajer: “Er gebeurt wel wat bij HON! Mooi dat ze een rol hebben gepakt. Ze zijn de aanjager geweest bij de aanpassingen van de Woonvisie. Nu is het moment aangekomen om vooruit te kijken en met elkaar waar te maken wat in de Woonvisie is afgesproken. De gemeente, WSN en HON willen allemaal hetzelfde: meer sociale huurwoningen. Er moet worden gekeken naar ‘hoe lossen we het woningtekort in de praktijk op’.” Krol vindt dat overigens geen taak voor HON, maar meer voor het college en de gemeenteraad, samen met WSN.

Krol: “Er moeten heldere definities komen over wat sociale woningen zijn. Ook moet worden bepaald of de verkoop van sociale woningen een netto of bruto toevoeging aan de woningvoorraad is. In de huidige markt zijn sociale koopwoningen moeilijk te realiseren door de hoge bouwkosten en wil ook iedereen voorkomen dat het een cadeautje is voor een paar kopers.”

Krol vindt HON een zeer professionele partij. “Ze zijn goed georganiseerd en hebben veel kennis in huis. Wel vraag ik me af of de vrijwilligers niet teveel zijn belast. Er moet een evenwicht worden gevonden in de hoeveelheid werk. Welke scope wil HON hebben? HON heeft drie speerpunten: beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen alsmede de leefbaarheid in de buurt. HON wil laagdrempelig zijn en contacten onderhouden met de achterban. Het gevolg is dat huurders HON steeds beter weten te vinden. Zij brengen klachten onder de aandacht waar ze met WSN niet uitkomen. Maar HON kan geen rechter spelen en zou zich moeten afvragen hoe ze dichtbij de huurder kan staan zonder klachtenportaal te worden.”

Wajer meent dat jongvolwassenen hun stem veel meer moeten laten horen. Gedwongen door de huidige situatie in de woonmarkt blijven zij bij hun ouders wonen. Vanwege Corona is er onder hen grote werkeloosheid en weinig toekomstperspectief. HON heeft deze groep al eerder opgeroepen zich aan te sluiten.

Bewoners van huurwoningen van WSN hebben zich verenigd in Huurdersorganisatie Nijkerk. HON is bereikbaar op 06 – 4708 2200, info@huurdersnijkerk.nl, www.huurdersnijkerk.nl en facebook Huurdersorganisatie Nijkerk (HON).