Informatiebulletin overlast Paasbos

In het informatiebulletin van 4 mei 2021 roept Huurdersorganisatie Nijkerk bewoners in de wijk Paasbos op gebruik te maken van het spreekuur in ontmoetingscentrum Paashuis aan de Goudenregenlaan. Van de kant van handhaving zijn wijkagent Femke en buitengewoon opsporingsambtenaar Patrick aanwezig. Bewoners kunnen gedurende 12 weken iedere donderdag tussen 11.00 – 12.00 uur in gesprek gaan.

De AOV (Adviseur Openbare Orde en Veiligheid) van de gemeente informeerde ons dat de tijdelijke mobiele camera gedurende acht weken (december 2020 en januari 2021) nauwelijks incidenten heeft geregistreerd. O.a. gebaseerd hierop zal het college straks een keuze maken over het al dan niet plaatsen van acht vaste camera’s rondom het winkelcentrum Paasbos.

Destijds informeerden wij de gemeente dat de mobiele camera de voorzijde van het winkelcentrum (Hoefslag) niet in beeld had. In die tijd meldden bewoners ons een tiental incidenten, die niet door de camera waren geregistreerd.

In de praktijk is het zo dat overlastgevers zich afwisselend naar de voorkant en achterkant van het winkelcentrum verplaatsen, al naargelang de aanwezigheid van politie, buurtwacht en mobiele camera. Het terrein kan in zijn geheel worden gedekt door acht vaste camera’s. Permanente aanwezigheid van de politie is onhaalbaar. Vaste camera’s zullen naar onze verwachting preventief werken, ook inzake het illegaal dumpen van afval.

Het is belangrijk dat bewoners incidenten blijven melden zodat het college en de gemeenteraad hun besluit kunnen baseren op de werkelijke cijfers.