Onduidelijkheid over € 200 energiecompensatie minima

Media meldden deze maand dat huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum via de gemeente zo’n € 200 extra krijgen voor het betalen van de energierekening. Het  bedrag komt boven op het geld dat het demissionaire kabinet vanwege de hoge energieprijzen aan iedereen heeft toegezegd. Mensen in de bijstand krijgen het geld vanzelf. Anderen, zoals zelfstandigen met een laag inkomen, IOW’ers en AOW’ers (zonder aanvullend pensioen), kunnen zich bij hun gemeente melden.

Het Loket MO (Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente Nijkerk laat echter het volgende weten: “De Gemeente is op de hoogte dat dit in het nieuws is geweest. Op dit moment is nog niet duidelijk of en hoe dit uitgevoerd gaat worden. Wij noteren uw adresgegevens en zodra er meer bekend is nemen we contact met u op. Wilt u er rekening mee houden dat dit wel een paar maanden in beslag gaat nemen.”