Ontwerpbestemmingsplan Spaanse Leger ligt ter inzage

In samenspraak met de gemeente Nijkerk werken De Bunte Vastgoed Oost en Lithos Bouw & Ontwikkeling een woningbouwplan uit voor het gebied het Spaanse Leger in Nijkerk. Het betreft het driehoekig gebied ingeklemd tussen Amersfoortseweg, Barneveldseweg en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle in Nijkerk.

Het bouwplan voorziet in 325 woningen inclusief 15 hofjes. Hiervan zal minimaal 35% sociale woningbouw zijn. Het overgrote deel van het plangebied zal worden bebouwd met grondgebonden woningen. Appartementen zijn voorzien in twee gebouwen langs de Amersfoortseweg (twee lagen met een kap, respectievelijk drie lagen met een kap) en bij de entree van het plangebied nabij de Intratuin (vier en zes bouwlagen, daaronder een half verdiepte parkeergarage).

De bedrijven Kraay Nijkerk, Country Mill Horse Support en autobedrijf Heinen zullen verhuizen. Intratuin Nijkerk blijft in het gebied gevestigd, maar zal een nieuwe toegang krijgen. De huidige ontsluiting van het gebied het Spaanse Leger vanaf de Barneveldseweg zal worden afgesloten met een speedgate.

Het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitplan liggen vanaf 2 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage.