Open brief aan burgemeester Renkema inzake overlast wijk Paasbos

Bewoners van de Nijkerkse wijk Paasbos ondervinden al vele jaren overlast van hangjongeren en jongvolwassenen. Hoewel de gemeente in 2018 en 2019 stappen heeft gezet om de overlast in te perken, ervaren buurtbewoners nog steeds ernstige overlast. In een open brief vraagt Huurdersorganisatie Nijkerk burgemeester Renkema (verantwoordelijk voor integrale veiligheid en politie) om adequate maatregelen. Bewoners van de wijk Paasbos die zich willen aansluiten bij deze actie kunnen zich melden bij info@huurdersnijkerk.nl of 06 – 4708 2200.