René Hecker heeft de voorzittershamer van HuurdersOrganisatie Nijkerk (HON)  overgedragen aan Ron Weil. HON behartigt de belangen van huurders van 3.500 sociale huurwoningen in de gemeente Nijkerk. Weil vertelt over zijn plannen voor de komende drie jaar.

Ron Weil heeft zijn sporen verdiend in het adviseren en begeleiden van managers,  bestuurders en ondernemers bij ontwikkelingsprocessen. Voor zijn werk reisde hij de wereld over. Vanaf zijn huwelijk woonde hij achtereenvolgens in Putten en België.

Sinds 2014 bewonen hij en zijn vrouw een huurappartement in Nijkerk. Tegenwoordig is Weil betrokken bij de NOVI hogeschool in Utrecht. Deze hogeschool is gespecialiseerd in ICT-opleidingen. Met een team is hij bezig de hogeschool om te vormen tot een educatie tech bedrijf. Weil kan niet stilzitten. Ooit nam hij een sabbatical, maar na drie maanden was hij het helemaal beu en wilde hij weer aan de slag. “Ik worstel met de symptomen van een workaholic” zegt hij.

Weil legt uit hoe hij bij HON terecht is gekomen: “Ik deed mee aan een digitale enquête van HON. De organisatie heeft toen contact met mij gezocht. Een half jaar geleden wist ik nog niets van volkshuisvesting, maar ik heb mij intussen flink ingelezen en ingewerkt. Ik ben verbaasd over de invloed die HON heeft op lokale volkshuisvesting. Als huurdersorganisatie hebben wij advies- en beslisrecht. Ook mogen wij twee commissarissen aanstellen bij Woning Stichting Nijkerk (WSN). Vóór het najaar moeten wij een nieuwe commissaris vinden die invloed gaat uitoefenen op het beleid van WSN.”

“Door de vele partijen die betrokken zijn bij huisvesting is het wel een complex gebeuren. Maar dat trekt mij juist aan; het is een boeiend veld. Ik wil de woningmarkt begrijpbaar maken voor de huurders. Daarvoor is het nodig om meer wegwijs te worden in volkshuisvesting en beter te communiceren met de huurders. De komende drie jaar focussen we op betaalbaarheid, bevorderen van de leefbaarheid en de beschikbaarheid. Wat dat laatste betreft willen we de wachttijd van 7,3 jaar voor een huurwoning verkorten.”

Naast WSN, heeft HON via ambtelijk overleg contact met de gemeente, woningcorporatie de Alliantie en HON Amersfoort. “Met deze instellingen maken we prestatieafspraken. Het is een uitdaging om zaken beheersbaar en opgelost te krijgen. Hoe ik dat ga doen? Ik ga zeker de tactiek van de kapotte grammofoonplaat toepassen: blijven hameren op verbeteringen totdat ze zijn gerealiseerd.”

Een ander belangrijk punt is de huurverhoging. “WSN komt met een voorstel voor huurverhoging. Als HON hebben we een adviserende rol; we hebben het recht van gevraagd en ongevraagd advies. Bij de beoordeling kijken we naar het Sociaal Huurakkoord dat Aedes (vereniging van woningcorporaties) en de Woonbond (landelijke vereniging van huurders) hebben gesloten. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. De huurprijs wordt de komende jaren gemiddeld met niet meer verhoogd dan het inflatiepercentage. HON kijkt welke huurders te maken krijgen met een eventuele huurverhoging en of er onderscheid gemaakt kan worden, bijvoorbeeld bij woningen die nog niet goed zijn geïsoleerd.

Overigens doet WSN het onzes inziens heel goed; ze proberen echt rekening te houden met de verschillende groepen huurders.”