Lid raad van commissarissen gezocht

Vacature lid raad van commissarissen bij Woningstichting Nijkerk

De raad van commissarissen van Woningstichting Nijkerk (WSN) houdt integraal toezicht op het bestuur en de algemene zaken van de woningstichting. Voor de raad van commissarissen wordt een nieuw lid gezocht. Hieronder staat het profiel beschreven. Geïnteresseerden kunnen tot en met zondag 3 maart reageren. Kijk voor meer informatie op de website van Whyz.

Profiel lid raad van commissarissen

 • Je wordt commissaris bij Woningstichting Nijkerk (WSN), benoemd op voordracht van HuurdersOrganisatie Nijkerk (de HON). WSN is een betrokken, sociale woningcorporatie met stevige Nijkerkse wortels.
 • Je hebt een visie op huurdersparticipatie, bent betrokken en kunt je verplaatsen in de leefwereld van de huurders.
 • Je bent goed in staat om, vanuit het vertrouwen van de HON, de huurdersinvalshoek in de raad van commissarissen goed te verwoorden.
 • Je onderhoudt een goed contact met de huurdersorganisatie en weet je te verplaatsen in vrijwillige bestuurders.
 • Je herkent je in het profiel organisatieontwikkeling en digitalisering.
 • Je hebt kennis van volkshuisvesting of bent bereid je hierin te verdiepen.
 • Je zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van de recente ontwikkelingen en bent gemotiveerd om een rol te spelen in de corporatiesector.
 • Je hebt een brede vakinhoudelijke achtergrond. Omdat je lid van de commissie mens en organisatie wordt, is affiniteit met HRM van waarde.
 • Je bent verbindend, open en integer.
 • Je bent een innovatieve denker, brengt andere perspectieven in en stimuleert je omgeving om anders te denken.
 • Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen en bent een ‘bruggenbouwer’.
 • Je bent een teamspeler, draagt bij aan een positieve teamdynamiek en voert graag een ‘scherpe’ discussie.
 • Je hebt ruim tijd en flexibiliteit om de rol van commissaris op professionele wijze invulling te geven. Je onderhoudt graag contacten met de HON, op een informele wijze.
 • Je hebt binding met de regio Nijkerk/Amersfoort of Foodvalley.