Vragenlijst over het onderhoud van uw huurwoning

Begin april bellen wij aan bij 50 willekeurige huurders van oudere WSN woningen met het verzoek een vragenlijst in te vullen over het onderhoud van de woning. Een week later halen we de ingevulde vragenlijsten weer op. Het doel van deze onafhankelijke steekproef is om inzicht te krijgen in de staat van oudere woningen. Zijn huurders tevreden of is er ruimte voor verbetering? De resultaten worden anoniem verwerkt. Het eindverslag wordt openbaar gemaakt én besproken met WSN.