WSN en andere woningcorporaties staan op tegen woningnood

Vandaag (3 oktober 2019) maakt Woningstichting Nijkerk, samen met 180 andere woningcorporaties, bezwaar bij de Belastingdienst tegen de verhuurderheffing. Dit is een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. In Nederland gaat het om € 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten, dat niet wordt ingezet voor de volkshuisvesting. De huurders zien er niets direct van terug.

Ook in Nijkerk zijn de wachtlijsten voor sociale huur lang en kunnen veel mensen geen betaalbare woning vinden. In deze tijd van woningnood is elke euro nodig om te investeren in nieuwbouw. Daarnaast is dit geld van de huurders nodig om de woningen te onderhouden en verduurzamen. Peter Toonen, directeur bestuurder WSN: “In september van dit jaar is € 3,2 miljoen betaald aan belasting. Als we kijken naar heel 2019 gaat het zelfs om een bedrag van ruim € 10 miljoen. Het pijnlijke is dat dit geld van onze huurders is en wij dit niet kunnen investeren in nieuwbouw.” Geheel onterecht volgens Toonen. “Huurders en woningzoekenden mogen daar nooit de dupe van worden.”

Woningcorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw. Deze extra belasting is ooit ingevoerd in de economische crisis om de staatskas op orde te krijgen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft, zou dit geld weer besteed moeten worden aan de woningmarkt.

De woningcorporaties maken principieel bezwaar tegen het betalen van de verhuurderheffing met als doel Den Haag ertoe te bewegen de extra huurdersbelasting af te schaffen. Of op z’n minst het geld te investeren in de woningmarkt. Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis waarmee honderden woningzoekenden hun vaak schrijnende verhaal delen. Deze verhalen zijn te lezen op de website wooncrisis.nl.