Woningstichting Nijkerk en de gemeente Nijkerk starten een experiment om de doorstroming van woningen te bevorderen. In dit experiment benadert WSN huurders actief met de vraag of zij de woning willen kopen of naar een woning willen verhuizen die beter past bij hun situatie. Wanneer de woning verkocht wordt, bouwt WSN voor de opbrengst van die woning circa twee nieuwe huizen. Met het experiment willen de gemeente en WSN de schaarste aan woningen voor met name starters en ouderen verminderen.

De vraag naar woningen in Nijkerk is groter dan het aanbod. Koophuizen zijn duur, waardoor starters moeite hebben een hypotheek te verkrijgen. Ouderen blijven lang in een grote (eengezins)woning wonen, omdat er te weinig -voor hen passend- aanbod in de buurt is. In het experiment wil WSN bouwen en daarnaast de verhuisketen op gang brengen.

Woningen per levensfase

Woningstichting Nijkerk benadert huurders, die geselecteerd zijn, actief met de vraag of zij op zoek zijn naar een andere woning. Senioren kunnen met behoud van huurprijs naar een woning verhuizen die beter bij hen past, zoals bijvoorbeeld een woning die gelijkvloers is. De vrijgekomen woning wordt verkocht. Het gaat om woningen die al langer op de lijst staan om verkocht te worden, bijvoorbeeld om wat meer diversiteit in een wijk te krijgen. Met de opbrengst van de verkochte woning bouwt WSN vervolgens circa twee nieuwe woningen. Directeur van de woningstichting, Peter Toonen: ‘Het positieve hiervan is dat we meer woningzoekenden blij kunnen maken met een woning en dat we  huurders de mogelijkheid geven naar een woning te verhuizen die past bij hun levensfase.’

Voldoende passend woningaanbod belangrijk

De gemeente werkt mee aan dit experiment door de kaders te verruimen waarbinnen WSN huurders actief mag benaderen. Wethouder Harke Dijksterhuis: ‘We vinden het belangrijk dat er voldoende passend woningaanbod is voor mensen in onze gemeente. Niet voor niets hebben we al veel gesprekken met de samenleving gevoerd en onderzoeken gedaan om in kaart te brengen aan welke soort woningen behoefte is. Dit experiment draagt bij aan ons streven om voor zoveel mogelijk inwoners van Nijkerk een passende woning beschikbaar te hebben’. Het experiment loopt tot eind 2020. Tussentijds en aan het eind van 2020 wordt het experiment geëvalueerd.