Zebrapad: komt ‘ie er of komt ‘ie er niet?

Bewoners van de seniorenwoningen in de wijk Paasbos moeten dagelijks het drukke kruispunt Gruttolaan-Hoefslag-Goudenregenlaan oversteken om naar het ontmoetingscentrum Paashuis en het winkelcentrum te komen. Een zebrapad op die locatie zou de veiligheid aanzienlijk verhogen.

Bewoners vroegen Huurdersorganisatie Nijkerk om hulp bij het aanvragen van een zebrapad. Daarop nam HON contact op met de gemeente. De Adviseur Verkeer en Vervoer liet het volgende weten: “85% van de auto’s rijdt niet harder dan 38 km per uur op de Hoefslag; 15% zit daar boven. Dit is onwenselijk binnen een 30 km zone, maar gezien het brede wegprofiel van de Hoefslag lastig te voorkomen. De Hoefslag is immers ook de hoofdverkeersader van de wijk. Helaas is er altijd een klein deel bestuurders dat buitensporig hard rijd. Daar kunnen wij de weg echter niet op inrichten. Neemt niet weg dat dit het oversteken voor (onder andere) ouderen bemoeilijkt.”

Vanwege dit onbevredigende antwoord heeft HON op 8 maart 2021 verantwoordelijk wethouder Wim Oosterwijk gevraagd de situatie ter plekke te komen bekijken. De gemeente heeft HON op 4 mei laten weten dat zij de haalbaarheid van een zebrapad op de voorgestelde locatie onderzoekt. De Adviseur Verkeer en Vervoer zegt hierover: “Wij hebben overleg hierover met de politieadviseur in het kader van het te nemen verkeersbesluit en zijn als gevolg van dit overleg nog een aantal punten nader aan het uitwerken.” HON en de bewoners wachten op uitsluitsel.

De wenselijkheid van het zebrapad wordt gesteund door Veilig Verkeer Nederland afdeling Nijkerk, ontmoetingscentrum Paashuis, Huurdersorganisatie Nijkerk en natuurlijk de bewoners.