HON nieuwsbrief juni 2022 is uit

De digitale nieuwsbrief van juni 2022 is uit. Onderwerpen zijn:

• De actiegroep ‘Wij weigeren de huurverhoging’ heeft een stappenplan ontwikkeld waarin ze huurders adviseren de automatische incasso stop te zetten vóór 1 juli 2022 en de huidige huur te blijven betalen. Op de website wijweigerendehuurverhoging.nl leest u meer. U kunt ook vóór 1 juli bezwaar aantekenen tegen de huurverhoging bij WSN. Het Juridisch Loket heeft een voorbeeldbrief voor u. Klik hier voor meer informatie.
• Rookmelders verplicht vanaf 1 juli. Moet u die zelf aanschaffen?
• Gebiedsvisie Paasbos: WSN en Van den Tweel Vastgoed hebben geen afspraken gemaakt over sloop en nieuwbouw van woningen in de Grieglaan en het winkelcentrum
• Huurdersvragen. HON pleit voor basiskwaliteit van huurwoningen

De nieuwsbrief is hier te lezen. De gedrukte versie wordt eind deze maand verspreid.