Controleer uw servicekosten

Verschillende huurders hebben ons geïnformeerd nog geen eindafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen over 2021 te hebben ontvangen. Wij verwijzen naar de website van de Huurcommissie. Daar vindt u meer informatie en modelbrieven.

Wat is een jaarafrekening servicekosten?

Als huurder dient u van de verhuurder één keer per jaar een jaarafrekening (eindafrekening) voor de servicekosten of de kosten voor gas, water en elektriciteit. In het overzicht op de jaarafrekening staat:

    • het bedrag dat u maandelijks vooruitbetaalt én
    • wat dat jaar de werkelijke kosten waren.

Heeft u meer verbruikt dan vooraf betaald, dan moet u bijbetalen. Heeft u minder verbruikt dan vooraf betaald, dan krijgt u geld terug. Bent u het niet eens met de jaarafrekening? Lees wat u kunt doen.

Wanneer krijgt u de jaarafrekening?

U krijgt de jaarafrekening na afloop van een kalenderjaar. De verhuurder moet vóór 1 juli een jaarafrekening sturen.
Heeft u op 1 juli nog steeds geen afrekening ontvangen? Vraag de afrekening eerst bij uw verhuurder op. U kunt hiervoor de modelbrief Jaarafrekening servicekosten toesturen gebruiken. Als u de afrekening na 3 weken nog niet hebt ontvangen, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Wij bepalen dan hoeveel u moet betalen.

Belangrijk om te weten: U krijgt van uw verhuurder alsnog de jaarafrekening toegestuurd nadat u daarom had gevraagd? En bent u het niet eens met de jaarafrekening? Vraag uw verhuurder dan om aanpassing van de jaarafrekening. Stuur daarvoor de modelbrief Oneens met ontvangen servicekostenafrekening aan uw verhuurder. Geef uw verhuurder 3 weken de tijd om hierop te reageren. U kunt de Huurcommissie pas inschakelen als deze termijn is verstreken of als u het niet eens bent met de schriftelijke reactie van uw verhuurder.

 

=======================================================================================

Veel huurders betalen een voorschot voor servicekosten aan hun verhuurder. Uiterlijk 30 juni 2022 moet u de jaarafrekening hebben ontvangen over de kosten van 2021. Als u een woning huurt in een flatgebouw of appartementencomplex betaalt u naast huur ook servicekosten. Wat moet u weten over die kosten? En wat kunt u doen als de rekening niet klopt?

Schoonmaak van het trappenhuis, onderhoud van gemeenschappelijk groen. Kosten voor verlichting en verwarming van de centrale hal. Als flat- of appartementbewoner betaalt u voor dit soort zaken een voorschot servicekosten. Uw verhuurder mag op servicekosten geen winst maken. De kosten moeten redelijk zijn. En hij hoort de afrekening op tijd te sturen.  Vóór 1 juli moet u de afrekening hebben gekregen over de (werkelijk gemaakte) servicekosten van vorig jaar.

Hoe checkt u de servicekosten?

  1. Als u servicekosten hebt, check dan of u de afrekening op tijd hebt gekregen.
  2. Controleer of de afrekening klopt en alleen werkelijk gemaakte kosten in rekening brengt. Dat kunt u het beste samen met de buren doen.
  3. Vraag bij uw verhuurder inzage in de facturen, contracten en andere stukken (van de gemeenschappelijke elektra, het schoonmaakbedrijf, e.d) die de basis vormen voor de afrekening. Dat recht heeft u; maak er gebruik van.
  4. Vertel het uw verhuurder schriftelijk (per brief of e-mail) als de afrekening volgens u niet klopt. Leg uit wat er volgens u mis is en vraag een inhoudelijke reactie. Mogelijk kunt u het probleem (samen) oplossen en de afrekening laten corrigeren.
  5. Reageert de verhuurder niet naar tevredenheid op uw klacht?  Als u in de sociale (gereguleerde) sector huurt kunt u de Huurcommissie inschakelen. Wat voor verhuurder u heeft (woningcorporatie of commerciële verhuurder) maakt daarbij niet uit.
  6. Huurt u in de vrije sector, met een geliberaliseerd huurcontract? Dan kunt u een conflict over de servicekosten aan de kantonrechter voorleggen.