Gemeente-Nijkerk-Logo

Meer mogelijkheden ondersteuning noodzakelijke woonkosten (TONK 2)

Het college heeft besloten dat er meer geld beschikbaar komt voor degenen die door de coronamaatregelen woonkosten niet meer kunnen betalen. Ook worden de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen soepeler.

Het gaat om de regeling TONK, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van het Rijk, maar de gemeente voert de regeling uit. In heel Nederland is gebleken dat de voorwaarden zo streng zijn dat maar weinig mensen er gebruik van kunnen maken. Daarom heeft het college, mede op verzoek van het Rijk, besloten de voorwaarden te versoepelen. Ook kiest het college er voor het bedrag aan ondersteuning te verhogen.

De veranderingen zijn concreet:

  • Het maximale bedrag dat iemand als vermogen mag hebben om in aanmerking te komen is verhoogd. Vanaf 1 januari 2021 telt de grens voor huurtoeslag. Op de website van de belastingdienst staan de bedragen waar het om gaat.
  • De inkomensterugval was eerder 30%. Dit wordt verruimd. Iedereen die als gevolg van de coronacrisis aantoonbaar minder inkomsten heeft (gehad) en hierdoor moeite heeft met het betalen van de vaste woonlasten kan een aanvraag voor TONK 2 doen.
  • De hoogte van de tegemoetkoming is vanaf 1 januari 2021 ongeveer verdrievoudigd naar  € 500,00 per maand (alleenstaande en alleenstaande ouder) en € 750,00 per maand (gezinnen).
  • Mensen kunnen TONK 2 tot 1 december 2021 aanvragen voor de periode  januari 2021 – 1 oktober 2021.

Afgewezen aanvragen die eerder zijn ingediend, worden ambtshalve herbeoordeeld aan de hand van de gewijzigde voorwaarden. Inwoners ontvangen hierover een brief.

Op de website van de gemeente, www.nijkerk.eu/TONK, staan alle mogelijkheden en voorwaarden voor TONK. Hier staat ook het aanvraagformulier. De gemeente beoordeelt de aanvragen die eerder al zijn ingediend voor 2021 opnieuw. Mensen hoeven geen nieuwe aanvraag toe doen.