WSN reageert op HON onderzoeken onder huurders

Op 14 juli publiceerde Ely Hackmann van Nijkerk Nieuws een interview met Peter Toonen, directeur-bestuurder van Woningstichting Nijkerk. De heer Toonen werd gevraagd om een reactie op de uitslagen van onze steekproef onder 50 willekeurige huurders van oudere woningen én onze enquête 2021.

De rapporten stuurden wij op 19 mei respectievelijk 29 juni naar WSN. Enkele weken later stuurden wij de rapporten met begeleidende persberichten naar de media. De titels van de persberichten luidden:

  • Huurdersorganisatie Nijkerk maakt uitslag steekproef bekend
  • HON publiceert eindrapport enquête onder 3.500 huurders

Aan de steekproef namen 32 huurders deel; aan de enquête namen 783 huurders deel. Uit beide onderzoeken komt naar voren, dat de kwaliteit van een deel van de huurwoningen onvoldoende is. WSN kan deze uitslagen gebruiken om haar dienstverlening aan haar huurders te verbeteren. In het onderstaande interview kunt u horen wat de directeur-bestuurder erover te zeggen heeft.

Uiteraard is hierover het laatste woord nog niet gesproken. Wij blijven met WSN in contact om verbeteringen gerealiseerd te krijgen.