Gemeente Nijkerk heeft plannen voor uw buurt

De gemeente Nijkerk heeft een belangrijk document opgesteld, t.w. de Omgevingsvisie 2022-2040. Het is een plan voor de toekomst van onze gemeente. Dit schrijft de gemeente erover:

Nijkerk groeit en daar moeten we goed mee omgaan. Het gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Met deze visie laten we zien hoe onze leefomgeving erover vijftien jaar uit kan zien. In de visie maken we keuzes over de onderwerpen wonen, werken, verkeer, voorzieningen, landbouw, recreatie, landschap en natuur. We geven ook aan hoe we onze gemeente duurzaam willen maken.

De Omgevingsvisie is een plan op hoofdlijnen, voor de periode tot 2040. Alle nieuwe plannen moeten passen binnen de Omgevingsvisie. Dat geldt niet alleen voor plannen van de gemeente, maar ook voor plannen van inwoners en bedrijven. De Omgevingsvisie is een flexibel plan. We kunnen de visie aanpassen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

U kunt t/m 17 mei reageren op de plannen van de gemeente voor uw buurt. Klik hier voor het reactieformulier.

Na 17 mei beoordeelt de gemeente de reacties en past de visie eventueel aan. Het college neemt vervolgens nog voor de zomervakantie 2022 de beslissing de Omgevingsvisie aan de gemeenteraad voor te leggen. Na de zomer behandelt de gemeenteraad de visie en stelt het de visie vast. Bij deze vaststelling houdt de gemeenteraad rekening met de reacties op de visie.