Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022

Bron: Gemeente Nijkerk

Inwoners van de gemeente Nijkerk van 18 jaar en ouder kiezen op 16 maart 2022 de gemeenteraadsleden. Het aantal te kiezen raadsleden (zetels) hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. In Nijkerk gaat het om 27 zetels. Deze 27 personen vertegenwoordigen de inwoners en beslissen namens u over veel zaken in de gemeente.

Gemeenteraad beslist namens u

De gemeenteraad stelt bijvoorbeeld de gemeentebegroting vast. Hierin staat waar de gemeente haar geld aan gaat uitgeven. Dat kan gaan over onderhoud van wegen en groen, verkeer, cultuur, sport, voorzieningen voor de jeugd en jongeren en heel veel andere onderwerpen. De gemeenteraad beslist ook over algemene regels (verordeningen) waar inwoners van de gemeente zich aan moeten houden. En de gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders. Voeren zij het beleid goed uit?

In de gemeenteraad zitten raadsleden namens verschillende partijen. De verschillende partijen hebben verschillende standpunten. Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer mensen van die partij in de gemeenteraad komen. Daarmee bepaalt u als stemmer waar de gemeenteraad voor zal staan.

StemWijzer

De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Door 26 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen. Hier vindt u de link naar de StemWijzer. In de afbeelding ziet u hoe de politieke partijen denken over de stelling: Er moeten veel meer sociale woningen komen dan de gemeente tot nu toe heeft voorzien.