WSN wil huurders helpen totdat zij zich geholpen voelen

Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) voerde in het eerste halfjaar van 2021 een steekproef en een enquête uit onder de 3.500 huurders van Woningstichting Nijkerk (WSN). Hieraan namen 815 huurders deel. Uit de antwoorden kwamen diverse punten naar voren die WSN kan gebruiken om de dienstverlening te verbeteren.

WSN directeur-bestuurder Peter Toonen zegt hierover: “Na verdere bestudering van de uitslagen zijn we tot de conclusie gekomen dat er verbeterpunten in onze dienstverlening zijn. Dat betreft niet alleen reparatieverzoeken, maar ook de staat van onderhoud van de woningen.”

Circa 38% van de deelnemers aan de HON enquête vindt de kwaliteit van de woning te laag ten opzichte van de huur. Toonen vindt dit een belangrijk aandachtspunt. Zeker omdat hier voor WSN nog wat te winnen valt, maar ook voor de huurder. Hij licht dit toe: “We zien in de praktijk dat meer huurders moeite hebben met de wijze waarop ze een huis goed kunnen bewonen. Hoe stook en ventileer ik mijn woning? De enquête levert ons voldoende inzicht op verbeterpunten want wij willen huurders helpen totdat zij zich geholpen voelen. Verder wijzen de HON onderzoeken uit dat het voor huurders niet duidelijk is welk energielabel hun huis heeft en weten ze niet altijd hoe zonnepanelen werken. Verwarmingsinstallaties van nieuwe woningen worden als complex ervaren.” WSN is van plan instructiefilmpjes te maken over de werkwijze van installaties. Huurders kunnen hun energielabel opvragen bij WSN. Deze informatie staat ook op de website www.energielabel.nl.

WSN laat één- respectievelijk tweejaarlijks een technische controle uitvoeren op ventilatiesystemen, brandveiligheid en cv-installaties. Zijn er eerder problemen, bijvoorbeeld met de ventilatiesystemen of cv-installaties, dan kunnen huurders rechtstreeks contact opnemen met de door WSN geselecteerde aannemer Schoonderbeek.

HON bestuurslid Gerrit van Breda heeft geconstateerd dat – ondanks deze controle – er toch huizen zijn met ventilatiesystemen die niet schoon zijn. “Daardoor gaan de pijpen dichtzitten en heb je geen ventilatie meer. Het gevolg is dat het vocht niet weg kan en er schimmel ontstaat. Schimmel is een gevaar voor de gezondheid. WSN is het met ons eens dat huurders comfortabel en veilig moeten wonen. Dat begint met een tochtvrij en schimmelvrij huis.” Zowel HON als WSN vinden dat goed verhuurderschap en huurderschap daarbij ook belangrijk zijn.

HON ontvangt meldingen van huurders over onderhoudsproblemen die niet of niet afdoende zijn opgelost. HON en WSN zijn nu overeengekomen dat zij in specifieke gevallen gezamenlijk met de betrokken huurder om de tafel gaan zitten om naar een oplossing te zoeken.

De buitenzijde van WSN woningen wordt één keer in de vijf jaar gecontroleerd. Benodigde werkzaamheden worden opgenomen in de onderhoudsplanning. Van Breda vervolgt: “We hebben WSN gevraagd meer aandacht te besteden aan de binnenkant van woningen en dan vooral van oudere huizen met een laag energielabel.”

WSN manager Wonen Saskia Waciuri meldt: “We zijn bezig met het opstellen van een wensportefeuille, dus hoe ons woningbezit er in 2030 uit zou moeten zien. We lichten momenteel al onze woningen door. Begin 2022 volgt een plan van aanpak. Maatregelen voor oudere woningen zouden kunnen bestaan uit groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw. Daar stemmen we onze onderhoudsplanning op af. Dat betekent dat we met investeren in (bijvoorbeeld) groot onderhoud en energiebesparende maatregelen wachten tot het plan van aanpak klaar is. Voor nu geldt dat wij natuurlijk gewoon de benodigde kleine reparaties uitvoeren. Dus als er zaken kapot zijn, laat het ons weten.”

Een ander punt dat uit de onderzoeken naar voren is gekomen, is dat 46,8% van de deelnemers het inkomen te laag vindt voor de huur die ze moeten betalen. Hierover zegt Toonen: “Dit is altijd een ingewikkeld onderwerp. WSN is zich bewust van financiële moeilijkheden die spelen bij huurders. We nemen dit serieus. We kennen al een relatief lage huurprijs ten opzichte van de regio. Ook hebben we aandacht voor huurders die betalingsproblemen hebben. We adviseren dan ook dat als een huurder problemen heeft, dit ons te laten weten. Dan denken wij mee aan een oplossing. Daarnaast zijn er vorig jaar wettelijke maatregelen gekomen waarbij huurders die een ’te laag’ inkomen hebben voor de huur een huuraanpassing kunnen vragen. Bij WSN kwamen een kleine 200 huurders hiervoor in aanmerking. We kijken uit naar de realisatie van onze duurzaamheidsplannen omdat dat ook een besparing op de woonlasten gaat betekenen.”

HON vindt dat huurverhoging geen jaarlijks automatisme moet zijn. Daarnaast vindt de huurdersorganisatie dat er een verlaging moet komen voor woningen met achterstallig onderhoud.

Huurders van WSN hebben zich verenigd in Huurdersorganisatie Nijkerk. HON is bereikbaar op 06 – 4708 2200, info@huurdersnijkerk.nl, www.huurdersnijkerk.nl en facebook Huurdersorganisatie Nijkerk (HON).

WSN is bereikbaar op 033 – 247 74 00, info@wsn.nl en www.wsn.nl.