HON pleit voor meer sociale huurwoningen in Stadshaven 

565 grondgebonden woningen en appartementen, aangevuld met functies die het gebied levendig maken. Dat zijn de plannen die gemeente Nijkerk heeft voor Stadshaven. De HON pleit ervoor dat een groot deel van deze woningen sociale huurwoningen worden, meer dan de 35%, de ambitie van de gemeente Nijkerk.

Op de trom slaan

Op de trom slaan. Dat is de missie van de huurdersorganisatie. We blijven scherp in de gaten houden of er bij nieuwbouwprojecten wel 35% sociale huurwoningen komen; zoals afgesproken in de prestatieafspraken. Zo niet, dan herinneren we de partijen hieraan. Daarnaast zitten we maandelijks om tafel met de gemeente en de woningstichting(en) en spreken we met raadsleden om hen aan te moedigen het college aan te spreken.

Plannen ter inzage

De plannen liggen nog tot en met 14 februari ter inzage. Dat betekent dat inwoners van de gemeente Nijkerk de gelegenheid hebben om op deze plannen te reageren. Op de huidige locatie, aan de noordkant van het stadhuis, wil de gemeente een aantal bedrijven verplaatsen en het parkeerterrein herinrichten om hier vervolgens naast woningen en horecagelegenheden ook plek te bieden voor ruimtes voor andere functies, zoals kantoren.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Nijkerk.