HON: “Tevredenheid over bereikte resultaten is onterecht”

Onlangs informeerde de gemeente haar inwoners dat er vorig jaar 349 nieuwe woningen zijn gerealiseerd. In het persbericht van de gemeente staat: Het gemiddelde aantal woningen over de afgelopen vier jaar komt daarmee op 264 woningen per jaar. Hiermee voldoet de gemeente aan haar eigen doelstelling van 250 woningen per jaar. “Ik ben tevreden met dit aantal woningen. Tegelijkertijd realiseer ik me dat hiermee de nood op de woningmarkt niet is opgelost. We moeten dus volop doorgaan met het realiseren van onze plannen”, geeft wethouder Harke Dijksterhuis aan.

Percentage sociale huurwoningen bij lange na niet gehaald

Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) verbaast zich over de tevredenheid van de wethouder. HON voorzitter Ron Weil zegt dat de in de Woonvisie 2020+ vastgelegde minimumnorm van 35% sociale woningen (30% huur en 5% koop) geenszins is gehaald.

“Wij hebben de gemeente om sociale nieuwbouwcijfers gevraagd, maar die zouden niet beschikbaar zijn en worden pas in juni verwacht. Dat bevreemdt ons. In haar persbericht weet de gemeente namelijk wel precieze aantallen nieuwbouwwoningen per kern te noemen. Gelukkig beschikt Woningstichting Nijkerk al over de opgevraagde cijfers: van de 349 opgeleverde woningen waren slechts 82 woningen sociale woningen in de hele gemeente. Tegelijkertijd werden 44 sociale woningen verkocht of gesloopt. Per saldo is de sociale nieuwbouw dus met 10.8% toegenomen. Dat staat in schril contrast met de afgesproken 35%” aldus Weil. Ondertussen blijft het aantal woningzoekenden stijgen.

Vooral jongeren de dupe

HON is op zijn zachtst gezegd niet blij met deze ontwikkelingen. Als voorbeeld wijst HON op het Spaanse Leger, waar in de eerste fase geen enkele sociale woning wordt gebouwd. De gemeente wil het tekort inhalen bij andere bouwprojecten, maar die liggen verder in de toekomst. “Vooral onze jongeren zijn hier de dupe van. Die moeten uitwijken naar andere steden. Veelzeggend zijn de ruim 800 inschrijvingen op de 49 tiny houses in Spoorkamp II.”

HON roept het college en de gemeenteraad op om nu eens door te pakken. “De raad protesteert tegen het feit dat Nijkerkse nieuwbouwwoningen landelijk worden aangeboden. Maar de raad protesteert niet tegen de schreeuwend dure koopwoningen die hier worden gebouwd, waardoor ze voor veel Nijkerkers financieel niet bereikbaar zijn. We roepen het college en gemeenteraad op de gemaakte afspraken na te komen. De schaarse bouwgrond is veelal in handen van projectontwikkelaars die baat hebben bij dure koopwoningen. De gemeente kan de sociale nieuwbouw versnellen door hoogbouw te realiseren” besluit Weil.

Huurders van WSN hebben zich verenigd in Huurdersorganisatie Nijkerk. HON is bereikbaar op 06 – 4708 2200, info@huurdersnijkerk.nl, www.huurdersnijkerk.nl en facebook Huurdersorganisatie Nijkerk (HON).