Huurdersorganisatie Nijkerk maakt uitslag steekproef bekend

Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) ontving meerdere klachten van huurders over de staat van onderhoud van oudere woningen. Door middel van een steekproef onder 50 willekeurige huurders wilde HON inzicht krijgen in de mate van achterstallig onderhoud. Dat gebeurde aan de hand van een vragenlijst van de Woonbond, die door de huurders zelf werd ingevuld.

 

De vragenlijst werd verspreid in Nijkerk (Buizerdlaan, Commissaris Van Heemstrastraat, Douwencamp, Heemskerkplantsoen, Hoefslag, Roetgensgoed, Van Oldenbarneveltstraat en Van Rensselaerstraat), in Hoevelaken (Boekweitveld) en Nijkerkerveen (Amersfoortseweg).

 

HON bestuurslid Gerrit van Breda voerde het onderzoek uit. Hij zegt hierover: “64% van de 50 huurders heeft gereageerd. Daarmee is deze steekproef representatief. We hebben de huurders gevraagd hun woning te beoordelen op gebreken aan kozijnen, deuren, houtwerk, installaties en riolering, scheuren in het stucwerk, lekkages, vocht, tocht en ventilatieproblemen.” Het eindverslag vindt u hier.

 

De respondenten meldden tezamen 235 gebreken. Dat komt neer op 7,34 gebreken per huurder c.q. woning. Vocht, tocht en ventilatieproblemen werden het vaakst genoemd, t.w. door 44,26% van de respondenten. Vochtproblemen staan met 14,04% op de vierde plaats van gebreken. Vocht resulteert in schimmel, dat een gevaar is voor de gezondheid.

 

HON heeft de uitslag besproken met Woningstichting Nijkerk. WSN Manager Wonen Saskia Waciuri reageert: “We zijn bezig met het opstellen van een wensportefeuille, dus hoe ons woningbezit er in 2030 uit zou moeten zien. Dat beïnvloedt onze kijk op onze bestaande individuele woningen. We lichten momenteel al onze woningen door. Begin 2022 volgt een plan van aanpak. Maatregelen voor oudere woningen zouden kunnen bestaan uit groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw. Daar stemmen we onze onderhoudsplanning op af. Dat betekent dat we met investeren in (bijvoorbeeld) groot onderhoud en energiebesparende maatregelen wachten tot het plan van aanpak klaar is. Voor nu geldt dat wij natuurlijk gewoon de benodigde kleine reparaties uitvoeren. Dus als er zaken kapot zijn, laat het ons weten.”

 

WSN ziet wel een verschil tussen het aantal klachten dat HON over WSN ontvangt en het aantal reparatieverzoeken dat bij WSN binnenkomt. Waciuri: “Huurders kunnen reparatieverzoeken indienen via onze website. Huurders die niet over internet beschikken, kunnen aanvragen telefonisch doen of langs komen op kantoor. Blijf niet zitten met een reparatieverzoek, maar laat het ons weten.”

 

Uit de steekproef is gebleken dat WSN volgens de respondenten niet altijd adequaat reageert. “Dit is natuurlijk altijd vervelend! Mocht dat onverhoopt gebeuren, dan kunnen huurders een klachtenprocedure starten” laat Waciuri weten. WSN is aangesloten bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied. Deze onafhankelijke instantie beoordeelt de klacht van de huurder. Deze procedure is kosteloos. Van Breda: “Mochten huurders er niet uitkomen, dan helpen wij graag met informatie, advies en begeleiding.”