Huurverhoging nodig om te blijven bouwen én verduurzamen

Aanpakken van de woningnood en de woonlasten voor huurders verlagen zijn de belangrijkste speerpunten voor WSN. Met grote investeringen in nieuwbouw en verduurzaming wil de corporatie ervoor zorgen dat er nu én in de toekomst voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn. Om die reden is het voor WSN nodig om de huren te verhogen. Huren zijn namelijk de belangrijkste inkomstenbron van corporaties.

Waarom een huurverhoging in deze tijden

Michiel van Baarsen, directeur-bestuurder WSN: ‘Over de mogelijke gevolgen van de energiecrisis en de inflatie voor onze huurders maken wij ons best zorgen. In samenwerking met onder andere de gemeente proberen we huurders die in betalingsproblemen komen, te helpen. Tegelijkertijd heeft WSN een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het aanpakken van de woningnood en het betaalbaar houden van woningen.’ De huren van bewoners zijn de belangrijkste inkomstenbron van corporaties, dus ook van WSN. Het geld van de huurinkomsten wordt gebruikt voor verduurzaming, onderhoud en nieuwbouw. Om meer betaalbare woningen te bouwen en te kunnen blijven verduurzamen, gaan de huren dit jaar omhoog. Waar WSN van de Rijksoverheid 3,1% huurverhoging mag vragen, heeft overleg met Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) geresulteerd in een verhoging van 2,8% voor de huurders van WSN. Hiermee verwachten WSN en HON een goede balans te hebben gevonden tussen het betaalbaar houden van de huren en de bijdrage van WSN aan het oplossen van de woningnood en de klimaatcrisis.

Huurverlaging voor huurders met laag inkomen

Huurders met een laag inkomen zijn een groot deel van hun maandinkomen kwijt aan woonlasten. Om hen te helpen, is er de Wet Eenmalige Huurverlaging. Huurders die in 2021 al een inkomen hadden dat recht geeft op huurverlaging, hoeven niets te doen. Zij zijn bekend bij WSN en krijgen vanzelf een huurverlaging. Huurders die na 2021 te maken kregen met een inkomensdaling, moeten zelf huurverlaging aanvragen. Hiervoor kunnen zij terecht op de pagina Eenmalige huurverlaging.

Geen huurverhoging voor lage energielabels

De impact van de hoge energieprijzen is extra groot voor huurders van een woning met een laag energielabel. Daarom heeft WSN woningen met een E, F of G label ook dit jaar uitgesloten van huurverhoging. Voor deze huurders blijft de huur dit jaar gelijk.

Verduurzamen en tijdelijke flexwoningen

WSN voegt de daad bij het woord. Om de woonlasten voor huurders te verlagen, krijgen 250 woningen met een laag energielabel dit jaar zonnepanelen en worden tot en met 2024 200 woningen verduurzaamd. Om in de enorme vraag naar betaalbare huurwoningen te voorzien, bouwt WSN jaarlijks in ieder geval 50 betaalbare huurwoningen. Ook heeft de gemeente Nijkerk onlangs groen licht gegeven voor de bouw van 250 flexwoningen naast het Jaap van der Krol Bad. De plannen hiervoor worden de komende maanden verder uitgewerkt.