Minder sociale huurwoningen, maar verandering op komst

Er zijn steeds minder sociale huurwoningen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doordat er minder sociale huurwoningen zijn, wonen steeds meer mensen te duur. De Woonbond geeft aan dat dit de uitkomst is van overheidsbeleid dat de afgelopen jaren is gevoerd.

Afschaffen verhuurderheffing

Woningcorporaties zijn door de verhuurderheffing, een hoge belasting op sociale huur, aan handen en voeten gebonden. Na jarenlange druk van de Woonbond wordt die heffing volgend jaar afgeschaft. Corporaties krijgen zo weer meer financiële ruimte om te bouwen. Volgens de Woonbond moet er bij nieuwbouw vaker naar woningcorporaties worden gekeken, en moet er een sterkere wettelijke definitie komen van sociale huur. Om te voorkomen dat private partijen sociale huurwoningen bouwen die vervolgens binnen de kortste keren alsnog duur in de vrije sector worden verhuurd.

Lees het hele artikel op de website van de Woonbond.