Pak slecht geïsoleerde huurwoningen strenger aan

De landelijke Woonbond mist een dwingende aanpak op korte termijn voor het verduurzamen van slechte huurwoningen in de verduurzamingsplannen die minister De Jonge op 1 juni 2022 presenteerde. Er wordt wel gesproken over het aanpakken van de slechtste labels in 2030, maar er wordt onvoldoende ingezet op dwingende maatregelen voor verhuurders die niet in actie komen. Ook vindt de Woonbond het onbespreekbaar om het instemmingsrecht van huurders uit te hollen door alle renovatievoorstellen die zorgen voor een lagere energierekening, wettelijk als redelijk te beoordelen. Wel is de bond tevreden met het uitbreiden van het ‘initiatiefrecht’ voor huurders waarmee verduurzamende renovatie kan worden afgedwongen en het voornemen om een miljoen huurwoningen te gaan isoleren tot een niveau om aardgasvrij te worden.

Dwingende aanpak slechte huurwoningen

‘Maak van enkelglas een gebrek aan de huurwoning, die meteen huurverlaging oplevert. Enkelglas hoort in het museum, niet in een woning,’ reageert woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘Bevries of verlaag de huurprijzen van slechte labels. Zo dwing je verhuurders om woningen die niet meer van deze tijd zijn aan te pakken én voorkom je dat een huurder niet tegen een hoge huurprijs én een hoge energierekening aanloopt in een woning die zo lek is als een mandje. Nu is het de huurder die opgezadeld zit met de hoge energierekening. Terwijl de verhuurder in actie moet komen.’ Op het Meldpunt Energiealarm van de Woonbond geeft acht van de tien melders die om isolerende en besparende maatregelen hebben gevraagd aan dat de verhuurder vervolgens niet in actie komt.

Huurders buitenspel gezet bij renovatie

Renovatievoorstellen moeten redelijk zijn. Daarbij wordt er momenteel onder andere gekeken naar de hoogte van de huurstijging die met de renovatie gepaard gaat en de duur en ernst van de werkzaamheden. Als de huurder het voorstel niet redelijk vindt, kan hij het voorleggen aan de rechter. Bij wooncomplexen geldt dat een renovatie als redelijk wordt gezien als 70% van de huurders instemt. De minister wil nu dat alle renovatievoorstellen die leiden tot een lagere energierekening als redelijk worden gezien. De Woonbond is hier fel tegen. Winkels: ‘Een renovatievoorstel gaat om meer dan de energierekening. Het gaat er ook om op welke manier er wordt gerenoveerd. En hoe er te werk gegaan wordt, wat het beoogde resultaat is en welke huurverhoging er voor de renovatie in rekening wordt gebracht. Het is onbestaanbaar om huurders nul zeggenschap te geven alleen omdat de energierekening daalt. Zo ondergraaf je het draagvlak onder verduurzaming.’

Bovendien wijst de Woonbond erop dat het stoppen met zoeken naar (collectieve) instemming ook vertragend kan werken, omdat het zal leiden tot meer individuele rechtszaken, en slechtere renovatievoorstellen van verhuurders. Winkels: ‘Nu er een miljoen huurwoningen moeten worden opgeknapt, kun je niet tegen de bewoners zeggen dat ze niks te zeggen hebben over de renovatie.’

Uitbreiden initiatiefrecht

De Woonbond is wel te spreken over het uitbreiden van het initiatiefrecht voor huurders. Hierdoor krijgen huurders meer middelen om verduurzamende renovatie af te dwingen. Nu is dat initiatiefrecht beperkt tot het kunnen afdwingen van het vervangen van enkelglas en het vervangen van aftandse ketels. Moderne verduurzaming, zoals zonnepanelen of een hybride warmtepomp vallen hier nu buiten. Ook is de standaard van de isolerende maatregelen te laag in de huidige regeling. Daar wil de minister wat aan doen. Ook moet het voor huurders in wooncomplexen mogelijk worden verduurzaming met 70% instemming van de huurders collectief af te dwingen. Winkels: ‘Hier hebben we ons als Woonbond jaren voor ingezet. Goed dat huurders straks meer mogelijkheden krijgen om verduurzamingsmaatregelen van deze eeuw te kunnen eisen, en dat ook collectief kunnen doen.’