Regio slaat handen ineen voor sneller en meer bouwen woningen

1.279 nieuwe socialehuurwoningen in de gemeente Nijkerk in de periode 2022-2030. Dat is de ambitie die staat beschreven in de woondeal die voor de regio Foodvalley is opgesteld en waar de gemeente Nijkerk onderdeel van is. Deze woondeal moet ervoor zorgen dat er sneller én meer betaalbare huur- en koopwoningen worden bijgebouwd.

De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen in de provincie Gelderland en de gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal in de provincie Utrecht, werken samen met de provincie en het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de woningbouwambities.

Steunverklaring
De woondeal is ondertekend door alle partijen, met uitzondering van de deelnemende wooncorporaties. Zij hebben een steunverklaring afgegeven. “Reden hiervoor is dat de corporaties de woondeal nog niet voldoende ‘af’ vonden,” legt Michiel van Baarsen, directeur-bestuurder van WSN uit. “Ook hebben we zo de mogelijkheid kunnen benutten om een aantal punten mee te geven die wij van belang vinden. In de komende tijd werkt WSN samen met de collega corporaties in de Foodvalley aan de uitwerking van de woondeal in een met de regiogemeenten te sluiten convenant.”

Ambitieus
Daarnaast is de gemeente Nijkerk ook partij in de woondeal van de regio Amersfoort, maar omdat zij ook onderdeel zijn van de woondeal Foodvalley, wordt niet actief in deze woondeal deelgenomen. Het aantal te bouwen socialehuurwoningen is in deze woondeals gelijk, maar ligt hoger dan de afspraken die op gemeentelijk niveau zijn gemaakt in de prestatieafspraken. Wethouder Esther Heutink-Wenderich heeft op Stad Nijkerk laten weten al blij te zijn als de aantallen uit de prestatieafspraken worden gehaald. HON deelt deze mening van de wethouder en ziet de genoemde aantallen in de prestatieafspraken als reëel.