Afspraken gemeente over versnelling nieuwbouwprojecten

Het achterblijven van de bouw van sociale huurwoningen in de gemeente Nijkerk is een onderwerp dat onze continue aandacht heeft. En ook dat van het college van burgemeester en wethouders. Nog dit kwartaal willen zij concrete afspraken maken over de versnelling van nieuwbouwprojecten en de herontwikkeling van gebieden.

Geen ijzer met handen breken

Samen met Woningstichting Nijkerk, de Alliantie, HuurdersBelangenVereniging de Alliantie en Gemeente Nijkerk hebben wij prestatieafspraken gemaakt voor de komende twee jaar. Zo zullen in 2023 en 2024 bijna 90 sociale huurwoningen worden opgeleverd. In een interview met Stad Nijkerk zegt wethouder Esther Heutink-Wenderich dat het aantal woningen dat in de gemeente in de sociale huursector wordt gebouwd, wat tegenvalt. ‘Maar we kunnen geen ijzer met handen breken,’ aldus de wethouder in het interview.

Realistisch

Hoewel het aantal te bouwen sociale huurwoningen minder is dan gewenst én nodig, zijn wij als HON blij dat wethouder Heutink-Wenderich realistisch is en niet met onhaalbare aantallen komt. In de prestatieafspraken 2021-2022 werden onrealistische aantallen genoemd en om die reden heeft HON dit document destijds niet getekend. Het aantal sociale huurwoningen in Nijkerk (23%) ligt nog steeds onder het landelijk gemiddelde van 28%. En dat terwijl de gemeente Nijkerk in haar woonvisie heeft beschreven dat ze streven naar 35% sociale bouw. Plannen ontwikkelen kost tijd volgens de wethouder. Maar ze verwacht tussen 2026 en 2028 belangrijke stappen in de goede richting te kunnen zetten met de oplevering van een groot aantal sociale huurwoningen.

Prestatieafspraken

Het hele artikel (premium) over de bouw van sociale huurwoningen lees je op de website van Stad Nijkerk.