Huis op grasveld

Signaleringslijst voor huurders die overlast veroorzaken

Huurders die voor heel veel overlast zorgen voor andere bewoners of een grote huurschuld hebben, kunnen door WSN, maar ook de andere woningcorporaties in de regio Eemvallei, op een signaleringslijst worden geplaatst. Dat betekent dat je voor een bepaalde periode niet meer kunt reageren op sociale huurwoningen in de regio Eemvallei. 

De woningcorporaties in de regio Eemvallei hebben afspraken gemaakt over de signalering en dit vastgelegd in een protocol. Het volledige protocol vind je hier. Waar wat zijn redenen voor een signalering?

  • Zorgen voor zeer ernstige overlast voor de buren.
  • Een gevaar vormen voor anderen.
  • Agressief gedrag vertonen.
  • De woning voor iets anders gebruiken dan wonen, bijvoorbeeld voor een wietkwekerij.
  • Een grote huurschuld hebben.
  • Fraude plegen bij het accepteren van de woning.
Duur van de signalering

Met een signalering kun je een bepaalde tijd niet reageren op woningen. Hoe lang is afhankelijk van de reden van de signalering. De reden staat in de e-mail die je ontvangt als je een signalering krijgt. Meer weten over signalering? Op deze pagina van Eemvallei lees je er alles over.