Slechte isolatie huurwoningen steeds groter probleem

Huurders met een slecht geïsoleerde woning zien liever vandaag dan morgen dat de woningcorporatie hun woning gaat verduurzamen. Ze voelen het steeds meer in hun portemonnee. “Mensen die door de energielasten niet warm eten of met gevaarlijke alternatieven hun huis proberen te verwarmen. Het is een nijpend probleem”, zegt een Woonbond-woordvoerder in een artikel op nos.nl. En hoewel verhuurders graag aan de wens van hun huurders willen voldoen, hebben ze te maken met een gebrek aan tijd en geld.

Schrijnende verhalen huurders

Een woordvoerder van Aedes, de koepelorganisaties van woningcorporaties, herkent ‘de soms schrijnende verhalen’ van huurders: “We gunnen iedereen een comfortabel en energiezuinig huis. Woningbouwcorporaties zijn hard bezig met het isoleren en verduurzamen van huizen. Tegelijkertijd kunnen individuele huizen niet ‘even’ worden aangepakt, bewoners raken gefrustreerd als zij dit in een andere woonwijk wel zien. Je merkt echter ook de enorme blijdschap als er wel wat gebeurt.”

Toename woningen energielabel A

Om verduurzaming te versnellen, mogen woningcorporaties en particuliere verhuurders vanaf 2030 geen woningen meer verhuren met een energielabel E, F of G. Ongeveer 580.000 huurwoningen hebben nog zo’n ‘slecht’ energielabel. Eerder werd al met woningcorporaties afgesproken dat zij vanaf 2028 deze slecht geïsoleerde woningen zouden uitfaseren. In de corporatiesector is het aandeel woningen met energielabel A de laatste jaren overigens toegenomen van 7 procent in 2015 naar 25 procent in 2021. Volgens de Woonbond komt die maatregel te laat en is het ook onvoldoende. Enkel glas moet volgens hen bijvoorbeeld worden gezien als gebrek aan de woning. Dat dwingt de verhuurder in te grijpen. “Huisbazen weten: doe ik dan niks, dan kom ik uiteindelijk in de problemen”, zegt de Woonbond-woordvoerder.

In gesprek blijven

Volgens de Woonbond kunnen huurders weinig anders doen dan het gesprek blijven aangaan met de verhuurder. “De huurcommissie kan uitkomst bieden, maar kan ook een lastige en tijdrovende weg zijn”, zegt een woordvoerder. “Zij kunnen beoordelen dat een verhuurder in gebreke blijft en de woning moet aanpassen. Maar wat rest is dat de wet weinig verplichting voorschrijft. We kijken dus met name richting de politiek. Helaas hebben huurders van nu daar weinig aan.”

Lees het volledige artikel op nos.nl.