HON roept op: teken petitie ‘Manhattan aan de Vaart’ niet

De oproep om een petitie te tekenen tegen de geplande hoogbouw in Nijkerk gaat volgens Ron Weil, voorzitter van Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) volstrekt voorbij aan de realiteit van vandaag. Hij roept daarom op de petitie vooral niet te tekenen. “Nijkerk heeft zo’n 1500 mensen die actief op zoek zijn naar een huurwoning. De grond in Nijkerk is schaars. Om aan de vraag naar woningen te voldoen moet je daarom wel de hoogte in.” 

Mensen die zich hebben ingeschreven bij woningnet Eemvallei, waar Nijkerk ook onder valt, wachten nu al gemiddeld 8 tot 12 jaar op een huurwoning, afhankelijk van het type woning. En die wachttijd wordt alleen maar langer nu gemeenten worden gevraagd ook statushouders en mensen uit Oekraïne onderdak te bieden. Weil: “Als er niet wordt gebouwd, dan moeten deze mensen nog veel langer wachten. Daar wordt niet bij stilgestaan. Er wordt vanwege de hoogbouw gesproken over Manhattan aan de Vaart, maar dat is een scheve vergelijking. De maximale hoogte is niet zo hoog dat je dit kunt vergelijken met de gebouwen die in Manhattan staan.” 

Huurwoningen zijn hard nodig 

De plannen voor een nieuwe woonwijk in het havengebied van Nijkerk met een toren tot 50 meter hoog, past volgens stichting Natuur en Milieuzorg Noord-West Veluwe niet bij de schaal van Nijkerk. Om die reden zijn zij, mede namens Stichting Stadsgezicht Nijkerk, de petitie gestart. De initiatiefnemers vinden de geplande hoogbouw in Stadshaven niet passen vanwege de ligging dicht bij het historische stadshart van Nijkerk met de verschillende monumenten. Ook willen zij de vergezichten vanuit polder Arkemheen op de Stadsrand en de kerktoren niet kwijt. “Zo’n 35% van de te bouwen woningen in deze plannen zijn bestemd voor huur,” aldus de HON-voorzitter. “We hebben deze woningen hard nodig. Het aantal sociale huurwoningen in Nijkerk (23%) ligt nog steeds onder het landelijk gemiddelde van 28%. En dat terwijl de gemeente Nijkerk in haar woonvisie heeft beschreven dat ze streven naar 35% sociale bouw. Dat aantal wordt op deze manier bij lange na niet gehaald.”  

Wees solidair 

HON is van mening dat de beoogde bouwplannen prima op de geplande plekken kunnen plaatsvinden. Nieuwbouw is hard nodig. “Naast de 1500 actieve zoekers, zijn er nog zeker 1500 mensen, de zogenaamde passieve zoekers, die ook graag de kans zouden willen krijgen om ergens anders te wonen. Maar voor hen zit er niets anders op dan te wachten tot er een huis voor ze beschikbaar komt. Denk daarom goed na wat het betekent voor deze groep mensen als je de petitie zou tekenen.”