Energiebesparende maatregelen voor huurders Nijkerk

1 op de 6 huurders van Woningstichting Nijkerk (WSN) heeft moeite met het betalen van de rekeningen. De hoge energieprijzen zorgen voor steeds meer financiële problemen. De gemeente Nijkerk en WSN willen de oplopende kosten voor huurders verminderen en hebben de handen ineengeslagen.

Naast het versneld aanbrengen van zonnepanelen, het inzetten op energiebesparing en verdere armoedebestrijding, is er een Fixteam in het leven geroepen. Zij voeren kleine bespaarmaatregelen uit in de woning die de energielasten voor bewoners verlagen. Voor april 2023 worden 500 woningen voorzien van bijvoorbeeld radiatorventilatoren, radiatorfolie, tochtstrippen en ledlampen.

Zonnepanelen plaatsen

WSN gaat 300 woningen met een slecht energielabel versneld voorzien van zonnepanelen. Huurders betalen hiervoor weliswaar een kleine huurverhoging, maar anderzijds gaat de energierekening omlaag door de energie de panelen opwekken. Wethouder René Windhouwer is blij met de samenwerking, waarbij ook andere partijen zoals Sigma en Schuldhulpmaatje een rol spelen: ‘’We dragen allemaal ons steentje bij. En proberen het besparen op energie voor ieder huishouden haalbaar te maken. We kunnen helaas niet alles in één keer oplossen. We zijn namelijk ook afhankelijk van de ontwikkelingen in Europa en de Rijksoverheid. Maar stap voor stap werken we hard verder aan onze ambitie om in 2050 als gemeente energieneutraal te zijn.’

Lees het hele artikel op de website van WSN.