Nieuwskoppen

Nieuwskoppen logo   HON bereikt akkoord over verhoging sociale nieuwbouw naar 35%

Nieuwskoppen logo  HON roept wethouder op om woningbouw te versnellen

Nieuwskoppen logo   HON dringt aan op maatregelen tegen overlast in Paasbos

Nieuwskoppen logo   HON houdt steekproef ‘onderhoud’ onder 50 huurders van oudere woningen

Nieuwskoppen logo   783 huurders hebben deelgenomen aan online HON enquête

Nieuwskoppen logo   HON verzoek om zebrapad Hoefslag door gemeente gehonoreerd