Bewoners ervaren minder overlast bij winkelcentrum Paasbos

Met de inzet van camera’s, apparaatjes die een hoogfrequente toon verspreiden die alleen jongeren kunnen horen, de opening van een sportschool voor jongerenactiviteiten, extra verlichting en het snoeien van heggen: al deze maatregelen hebben bijgedragen aan het terugdringen van de overlast rondom winkelcentrum Paasbos.

Wijkgerichte aanpak

‘De HON heeft zich namens de huurders de afgelopen twee jaar actief ingezet om de overlast te verminderen,’ aldus voorzitter Ron Weil. ‘De gemeente Nijkerk heeft veel van onze adviezen overgenomen in het plan van aanpak. Het is dan ook mooi om te lezen dat de wijkgerichte aanpak in Paasbos effect heeft gehad.

Leefbaarheidsonderzoek

Uit het leefbaarheidsonderzoek dat eind vorig jaar door de gemeente is gehouden blijkt dat het percentage bewoners dat wel eens overlast ervaart is gedaald van 48% naar 37%. Ook is een daling te zien in het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de wijk. Overigens blijft de gemeente Nijkerk zich inzetten voor de leefbaarheid in Paasbos. Momenteel werkt de gemeente een plan uit voor de inzet van straatcoaches.